Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 26 40,00%
2 kinderen 27 41,54%
3 kinderen 8 12,31%
4 kinderen 4 6,15%
5 kinderen en meer - -
totaal 65 100, -%
TAB 2009 D 265
TAB 2009 D 265
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 27 40,91%
2 kinderen 28 42,42%
3 kinderen 7 10,61%
4 kinderen 4 6,06%
5 kinderen en meer - -
totaal 66 100, -%
TAB 2009 D 266
TAB 2009 D 266
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2009
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 51 42,50%
6-11 jaar 33 27,50%
12-17 jaar 27 22,50%
18-24 jaar 9 7,50%
>25 jaar - -
totaal 120 100, -%
TAB 2009 D 267
TAB 2009 D 267
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2009
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 23 19 8 1 - 51
6-11 jaar 17 13 1 2 - 33
12-17 jaar 19 5 2 1 - 27
18-24 jaar 7 2 - - - 9
> 25 jaar - - - - - -
totaal 66 39 11 4 - 120
TAB 2009 D 268
TAB 2009 D 268
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2009
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers - -
18-20 punten over de 3 pijlers 1 100, -%
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal 1 100, -%
c) algemeen totaal (a+b) 1 100, -%
TAB 2009 D 269
TAB 2009 D 269
Aantal geboorten in 2009
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 6 60,00%
2de rang en volgende 4 40,00%
totaal 10 100, -%
TAB 2009 D 270
TAB 2009 D 270
Aantal adopties in 2009
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 1 100, -%
2de rang en volgende - -
totaal 1 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 100, -%
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 1 100, -%
TAB 2009 D 271
TAB 2009 D 271
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2009
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2009 D 272
TAB 2009 D 272