Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 29 45,31%
2 kinderen 27 42,19%
3 kinderen 4 6,25%
4 kinderen 3 4,69%
5 kinderen en meer - -
totaal 63 98, -%
TAB 2007 D 265
TAB 2007 D 265
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 30 46,88%
2 kinderen 28 43,75%
3 kinderen 3 4,69%
4 kinderen 3 4,69%
5 kinderen en meer - -
totaal 64 100, -%
TAB 2007 D 266
TAB 2007 D 266
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 42 39,25%
6-11 jaar 32 29,91%
12-17 jaar 26 24,30%
18-24 jaar 7 6,54%
>25 jaar - -
totaal 107 100, -%
TAB 2007 D 267
TAB 2007 D 267
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 23 15 3 1 - 42
6-11 jaar 18 12 1 1 - 32
12-17 jaar 16 7 2 1 - 26
18-24 jaar 7 - - - - 7
> 25 jaar - - - - - -
totaal 64 34 6 3 - 107
TAB 2007 D 268
TAB 2007 D 268
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - 0,-%
4 - 6 punten 1 50,-%
7 - 9 punten - 0,-%
totaal 1 50,-%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 1 50,00%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers - -
18-20 punten over de 3 pijlers - -
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal 1 50,00%
c) algemeen totaal (a+b) 2 100,-%
TAB 2007 D 269
TAB 2007 D 269
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 11 57,89%
2de rang en volgende 8 42,11%
totaal 19 100, -%
TAB 2007 D 270
TAB 2007 D 270
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - -
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - -
TAB 2007 D 271
TAB 2007 D 271
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 272
TAB 2007 D 272