Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 28 50,91%
2 kinderen 21 38,18%
3 kinderen 3 5,45%
4 kinderen 3 5,45%
5 kinderen en meer - -
totaal 55 100, -%
TAB 2005 D 265
TAB 2005 D 265
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 28 50,91%
2 kinderen 21 38,18%
3 kinderen 3 5,45%
4 kinderen 3 5,45%
5 kinderen en meer - -
totaal 55 100, -%
TAB 2005 D 266
TAB 2005 D 266
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 29 31,87%
6-11 jaar 32 35,16%
12-17 jaar 24 26,37%
18-24 jaar 6 6,59%
> 25 jaar - -
totaal 91 100, -%
TAB 2005 D 267
TAB 2005 D 267
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 16 8 3 2 - 29
6-11 jaar 21 8 2 1 - 32
12-17 jaar 14 9 1 - - 24
18-24 jaar 4 2 - - - 6
> 25 jaar - - - - - -
totaal 55 27 6 3 - 91
TAB 2005 D 268
TAB 2005 D 268
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2005
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - 0,-%
4 - 6 punten - 0,-%
7 - 9 punten 1 100,-%
totaal 1 100,-%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
4 - 5 punten - 0,-%
6 - 8 punten - 0,-%
9 - 11 punten - 0,-%
12 - 14 punten - 0,-%
15 - 17 punten - 0,-%
18 - 20 punten - 0,-%
+ 20 punten - 0,-%
totaal - 0,-%
c) algemeen totaal (a+b) 1 100,-%
TAB 2005 D 269
TAB 2005 D 269
Aantal geboorten in 2005
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 7 63,64%
2de rang en volgende 4 36,36%
totaal 11 100, -%
TAB 2005 D 270
TAB 2005 D 270
Aantal adopties in 2005
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - -
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2  jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24  jaar - -
totaal - -
TAB 2005 D 271
TAB 2005 D 271
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2005
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2005 D 272
TAB 2005 D 272