Duitstalige Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 47 31,757%
2 kinderen 70 47,297%
3 kinderen 25 16,892%
4 kinderen 3 2,027%
5 kinderen en meer 3 2,027%
totaal 148 100, -%
TAB 2013 D 265
TAB 2013 D 265
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 53 34,868%
2 kinderen 69 45,395%
3 kinderen 24 15,789%
4 kinderen 4 2,632%
5 kinderen en meer 2 1,316%
totaal 152 100, -%
TAB 2013 D 266
TAB 2013 D 266
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 117 40,345%
6-11 jaar 73 25,172%
12-17 jaar 53 18,276%
18-24 jaar 47 16,207%
>25 jaar - -
totaal 290 100, -%
TAB 2013 D 267
TAB 2013 D 267
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 50 47 16 3 1 117
6-11 jaar 37 24 9 1 2 73
12-17 jaar 30 17 5 1 - 53
18-24 jaar 31 12 3 1 - 47
> 25 jaar - - - - - -
totaal 148 100 33 6 3 290
TAB 2013 D 268
TAB 2013 D 268
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6 60,000%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 2 20,000%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers 1 10,000%
18-20 punten over de 3 pijlers 1 10,000%
+ 20 punten over de 3 pijlers - -
totaal 10 100, -%
c) algemeen totaal (a+b) 10 100, -%
TAB 2013 D 269
TAB 2013 D 269
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 10 50,000%
2de rang en volgende 10 50,000%
totaal 20 100, -%
TAB 2013 D 270
TAB 2013 D 270
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - 0, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - 0, -%
TAB 2013 D 271
TAB 2013 D 271
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 272
TAB 2013 D 272