Franse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.057 43,32%
2 kinderen 1.844 38,84%
3 kinderen 652 13,73%
4 kinderen 146 3,07%
5 kinderen en meer 49 1,03%
totaal 4.748 100, -%
TAB 2009 D 257
TAB 2009 D 257
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.177 45,07%
2 kinderen 1.839 38,07%
3 kinderen 627 12,98%
4 kinderen 141 2,92%
5 kinderen en meer 46 0,95%
totaal 4.830 100, -%
TAB 2009 D 258
TAB 2009 D 258
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2009
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 3.392 39,68%
6-11 jaar 2.461 28,79%
12-17 jaar 1.822 21,31%
18-24 jaar 873 10,21%
> 25 jaar - -
totaal 8.548 100, -%
TAB 2009 D 259
TAB 2009 D 259
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2009
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 1.799 1.093 373 87 40 3.392
6-11 jaar 1.259 834 282 69 17 2.461
12-17 jaar 1.054 575 154 31 8 1.822
18-24 jaar 695 162 13 2 1 873
> 25 jaar - - - - - -
totaal 4.807 2.664 822 189 66 8.548
TAB 2009 D 260
TAB 2009 D 260
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2009
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 5 5,10%
4 - 6 punten 11 11,22%
7 - 9 punten 4 4,08%
totaal 20 20,41 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 26 26,53%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 17 17,35%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 10 10,20%
15-17 punten over de 3 pijlers 11 11,22%
18-20 punten over de 3 pijlers 7 7,14%
+ 20 punten over de 3 pijlers 7 7,14%
totaal 78 79,59%
c) algemeen totaal (a+b) 98 100, -%
TAB 2009 D 261
TAB 2009 D 261
Aantal geboorten in 2009
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 537 58,82%
2de rang en volgende 376 41,18%
totaal 913 100, -%
TAB 2009 D 262
TAB 2009 D 262
Aantal adopties in 2009
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 3 100, -%
2de rang en volgende - -
totaal 3 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 2 66,67%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 1 33,33%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 3 100, -%
TAB 2009 D 263
TAB 2009 D 263
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2009
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2009 D 264
TAB 2009 D 264