Franse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.033 43,22%
2 kinderen 1.804 38,35%
3 kinderen 662 14,07%
4 kinderen 165 3,51%
5 kinderen en meer 40 0,85%
totaal 4.704 100, -%
TAB 2007 D 257
TAB 2007 D 257
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.135 44,66%
2 kinderen 1.813 37,92%
3 kinderen 644 13,47%
4 kinderen 151 3,16%
5 kinderen en meer 38 0,79%
totaal 4.781 100, -%
TAB 2007 D 258
TAB 2007 D 258
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 3.422 40,24%
6-11 jaar 2.437 28,66%
12-17 jaar 1.821 21,42%
18-24 jaar 823 9,68%
> 25 jaar - -
totaal 8.503 100, -%
TAB 2007 D 259
TAB 2007 D 259
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 1.839 1.084 374 91 34 3.422
6-11 jaar 1.221 811 311 78 16 2.437
12-17 jaar 1.030 621 143 22 5 1.821
18-24 jaar 671 137 14 1 - 823
> 25 jaar - - - - - -
totaal 4.761 2.653 842 192 55 8.503
TAB 2007 D 260
TAB 2007 D 260
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 8 9,64%
4 - 6 punten 16 19,28%
7 - 9 punten 6 7,23%
totaal 30 36,14 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 1 1,20%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 10 12,05%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 15 18,07%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 2 2,41%
15-17 punten over de 3 pijlers 10 12,05%
18-20 punten over de 3 pijlers 11 13,25%
+ 20 punten over de 3 pijlers 4 4,82%
totaal 53 63,86%
c) algemeen totaal (a+b) 83 100, -%
TAB 2007 D 261
TAB 2007 D 261
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 536 60,70%
2de rang en volgende 347 39,30%
totaal 883 100, -%
TAB 2007 D 262
TAB 2007 D 262
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 2 66,67%
2de rang en volgende 1 33,33%
totaal 3 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 2 66,67%
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar 1 33,33%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 3 100, -%
TAB 2007 D 263
TAB 2007 D 263
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 264
TAB 2007 D 264