Franse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 1.850 41,63%
2 kinderen 1.705 38,37%
3 kinderen 647 14,56%
4 kinderen 187 4,21%
5 kinderen en meer 55 1,24%
totaal 4.444 100, -%
TAB 2005 D 257
TAB 2005 D 257
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 1.917 42,60%
2 kinderen 1.723 38,29%
3 kinderen 629 13,98%
4 kinderen 180 4,00%
5 kinderen en meer 51 1,13%
totaal 4.500 100, -%
TAB 2005 D 258
TAB 2005 D 258
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 3.247 39,38%
6-11 jaar 2.384 28,91%
12-17 jaar 1.892 22,95%
18-24 jaar 722 8,76%
> 25 jaar - -
totaal 8.245 100, -%
TAB 2005 D 259
TAB 2005 D 259
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 1.703 1.049 343 110 42 3.247
6-11 jaar 1.150 778 338 93 25 2.384
12-17 jaar 1.065 625 169 27 6 1.892
18-24 jaar 566 136 16 3 1 722
> 25 jaar - - - - - -
totaal 4.484 2.588 866 233 74 8.245
TAB 2005 D 260
TAB 2005 D 260
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2005
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 7 9,33%
4 - 6 punten 30 40,00%
7 - 9 punten 14 18,67%
totaal 51 68, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
4 - 5 punten - -
6 - 8 punten 3 4,00%
9 - 11 punten 7 9,33%
12 - 14 punten 5 6,67%
15 - 17 punten 3 4,00%
18 - 20 punten 2 2,67%
+ 20 punten 4 5,33%
totaal 24 32,00%
c) algemeen totaal (a+b) 75 100, -%
TAB 2005 D 261
TAB 2005 D 261
Aantal geboorten in 2005
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 428 55,58%
2de rang en volgende 342 44,42%
totaal 770 100, -%
TAB 2005 D 262
TAB 2005 D 262
Aantal adopties in 2005
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 4 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 4 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 25,00%
1 jaar 1 25,00%
2  jaar - -
3 - 5 jaar 1 25,00%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24  jaar 1 25,00%
totaal 4 100, -%
TAB 2005 D 263
TAB 2005 D 263
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2005
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2005 D 264
TAB 2005 D 264