Franse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.431 43,318%
2 kinderen 2.223 39,612%
3 kinderen 758 13,507%
4 kinderen 168 2,994%
5 kinderen en meer 32 0,570%
totaal 5.612 100, -%
TAB 2013 D 257
TAB 2013 D 257
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.577 45,045%
2 kinderen 2.232 39,014%
3 kinderen 731 12,777%
4 kinderen 154 2,692%
5 kinderen en meer 27 0,472%
totaal 5.721 100, -%
TAB 2013 D 258
TAB 2013 D 258
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 3.997 39,982%
6-11 jaar 2.759 27,598%
12-17 jaar 2.039 20,396%
18-24 jaar 1.202 12,024%
> 25 jaar - -
totaal 9.997 100, -%
TAB 2013 D 259
TAB 2013 D 259
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2.075 1.334 484 87 17 3.997
6-11 jaar 1.429 940 316 61 13 2.759
12-17 jaar 1.096 708 199 28 8 2.039
18-24 jaar 940 226 30 5 1 1.202
> 25 jaar - - - - - -
totaal 5.540 3.208 1.029 181 39 9.997
TAB 2013 D 260
TAB 2013 D 260
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 3 1,935%
4 - 6 punten - 0,000%
7 - 9 punten - 0,000%
totaal 3 1,935 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 55 35,484%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 3 1,935%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 28 18,065%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 15 9,677%
12-14 punten over de 3 pijlers 19 12,258%
15-17 punten over de 3 pijlers 13 8,387%
18-20 punten over de 3 pijlers 10 6,452%
+ 20 punten over de 3 pijlers 9 5,806%
totaal 152 98,065%
c) algemeen totaal (a+b) 155 100, -%
TAB 2013 D 261
TAB 2013 D 261
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 536 60,292%
2de rang en volgende 353 39,708%
totaal 889 100, -%
TAB 2013 D 262
TAB 2013 D 262
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 3 75,000%
2de rang en volgende 1 25,000%
totaal 4 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 3 75,000%
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar 1 25,000%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 4 100, -%
TAB 2013 D 263
TAB 2013 D 263
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 2
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 5
totaal 7
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 264
TAB 2013 D 264