Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1.670 3.972 3.407 1.830 10.879
rang 2 1.216 2.710 1.911 322 6.159
rang 3 442 973 467 46 1.928
rang 4 165 257 82 5 509
rang 5 en  hoger 67 121 23 4 215
totaal 3.560 8.033 5.890 2.207 19.690
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 25-1
TAB 2007 D 25-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 11 106 265 237 619
rang 2 10 60 102 35 207
rang 3 2 22 29 - 53
rang 4 4 9 4 - 17
rang 5 en  hoger - 2 1 - 3
totaal 27 199 401 272 899
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 25-10
TAB 2007 D 25-10
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 2 26 70 42 140
rang 2 1 13 18 2 34
rang 3 - 4 2 - 6
rang 4 - 2 1 - 3
rang 5 en  hoger - 2 - - 2
totaal 3 47 91 44 185
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 25-2
TAB 2007 D 25-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 33 75 64 27 199
rang 2 30 39 29 8 106
rang 3 9 20 10 - 39
rang 4 2 13 2 - 17
rang 5 en  hoger 4 3 1 - 8
totaal 78 150 106 35 369
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 25-3
TAB 2007 D 25-3
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijden 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 113 312 289 189 903
rang 2 80 179 135 23 417
rang 3 37 89 30 3 159
rang 4 20 25 4 - 49
rang 5 en  hoger 4 8 3 - 15
totaal 254 613 461 215 1.543
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 25-4
TAB 2007 D 25-4
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 2 19 34 45 100
rang 2 1 11 17 7 36
rang 3 - 1 4 - 5
rang 4 1 1 2 - 4
rang 5 en  hoger - 1 - - 1
totaal 4 33 57 52 146
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 25-5
TAB 2007 D 25-5
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 132 339 362 180 1.013
rang 2 53 120 104 21 298
rang 3 24 53 27 2 106
rang 4 6 16 8 - 30
rang 5 en  hoger 4 4 - - 8
totaal 219 532 501 203 1.455
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 25-6
TAB 2007 D 25-6
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 288 940 1.056 623 2.907
rang 2 223 615 469 83 1.390
rang 3 113 305 151 8 577
rang 4 74 136 36 2 248
rang 5 en  hoger 54 50 11 0 115
totaal 752 2.046 1.723 716 5.237
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 25-7
TAB 2007 D 25-7
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 4 21 74 74 173
rang 2 3 10 27 5 45
rang 3 - 3 14 - 17
rang 4 - 3 3 1 7
rang 5 en  hoger 1 2 2 - 5
totaal 8 39 120 80 247
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 25-8
TAB 2007 D 25-8
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 104 482 748 468 1.802
rang 2 89 358 358 71 876
rang 3 56 186 91 6 339
rang 4 27 70 29 2 128
rang 5 en  hoger 26 40 5 2 73
totaal 302 1.136 1.231 549 3.218
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 25-9
TAB 2007 D 25-9