Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1.593 3.381 3.066 1.747 9.787
rang 2 1.173 2.396 1.728 305 5.602
rang 3 414 908 417 27 1.766
rang 4 146 236 75 11 468
rang 5 en  hoger 84 102 25 1 212
totaal 3.410 7.023 5.311 2.091 17.835
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-1
TAB 2006 D 25-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 12 89 245 212 558
rang 2 11 53 109 30 203
rang 3 2 16 28 2 48
rang 4 1 5 3 - 9
rang 5 en  hoger - 3 1 - 4
totaal 26 166 386 244 822
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-10
TAB 2006 D 25-10
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 2 18 69 41 130
rang 2 - 7 27 4 38
rang 3 - 6 1 - 7
rang 4 - 3 - - 3
rang 5 en  hoger - - 1 - 1
totaal 2 34 98 45 179
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-2
TAB 2006 D 25-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 35 70 70 24 199
rang 2 24 42 23 4 93
rang 3 4 19 7 - 30
rang 4 3 12 2 - 17
rang 5 en  hoger 4 5 - - 9
totaal 70 148 102 28 348
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-3
TAB 2006 D 25-3
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijden 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 113 261 285 201 860
rang 2 81 163 134 18 396
rang 3 28 61 34 1 124
rang 4 15 22 2 - 39
rang 5 en  hoger 4 12 2 - 18
totaal 241 519 457 220 1.437
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-4
TAB 2006 D 25-4
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 4 15 30 39 88
rang 2 1 5 18 7 31
rang 3 - 3 5 - 8
rang 4 1 2 2 - 5
rang 5 en  hoger 2 - - - 2
totaal 8 25 55 46 134
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-5
TAB 2006 D 25-5
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 135 322 335 197 989
rang 2 36 98 102 14 250
rang 3 22 50 21 2 95
rang 4 6 18 3 - 27
rang 5 en  hoger 5 1 - - 6
totaal 204 489 461 213 1.367
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-6
TAB 2006 D 25-6
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maand - verhoogde schaal, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 314 853 1.046 669 2.882
rang 2 241 590 451 71 1.353
rang 3 118 309 151 10 588
rang 4 71 121 39 3 234
rang 5 en  hoger 49 66 9 2 126
totaal 793 1.939 1.696 755 5.183
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-7
TAB 2006 D 25-7
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 4 23 60 72 159
rang 2 2 5 29 7 43
rang 3 - 5 13 2 20
rang 4 1 3 6 - 10
rang 5 en  hoger 1 2 1 - 4
totaal 8 38 109 81 236
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-8
TAB 2006 D 25-8
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, op 31 december 2006 (*)
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 85 393 701 460 1.639
rang 2 71 298 332 62 763
rang 3 44 151 96 2 293
rang 4 31 59 22 0 112
rang 5 en  hoger 20 35 9 0 64
totaal 251 936 1.160 524 2.871
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 25-9
TAB 2006 D 25-9