Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.676 40,27%
2 kinderen 2.864 43,10%
3 kinderen 892 13,42%
4 kinderen 179 2,69%
5 kinderen en meer 34 0,51%
totaal 6.645 100, -%
TAB 2011 D 249
TAB 2011 D 249
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.778 41,35%
2 kinderen 2.865 42,65%
3 kinderen 872 12,98%
4 kinderen 169 2,52%
5 kinderen en meer 34 0,51%
totaal 6.718 100, -%
TAB 2011 D 250
TAB 2011 D 250
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.481 45,73%
6-11 jaar 3.093 25,81%
12-17 jaar 2.196 18,32%
18-24 jaar 1.216 10,15%
> 25 jaar - -
totaal 11.986 100, -%
TAB 2011 D 251
TAB 2011 D 251
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2.976 1.878 506 94 27 5.481
6-11 jaar 1.588 1.055 358 73 19 3.093
12-17 jaar 1.222 749 180 37 8 2.196
18-24 jaar 915 260 40 1 0 1.216
> 25 jaar - - - - - -
totaal 6.701 3.942 1.084 205 54 11.986
TAB 2011 D 252
TAB 2011 D 252
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 3 2,00%
4 - 6 punten 3 2,00%
7 - 9 punten 3 2,00%
totaal 9 6,00, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 69 46,00%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 23 15,33%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 21 14,00%
15-17 punten over de 3 pijlers 10 6,67%
18-20 punten over de 3 pijlers 7 4,67%
+ 20 punten over de 3 pijlers 11 7,33%
totaal 141 94,00%
c) algemeen totaal (a+b) 150 100, -%
TAB 2011 D 253
TAB 2011 D 253
Aantal geboorten in 2011
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 676 54,04%
2de rang en volgende 575 45,96%
totaal 1.251 100, -%
TAB 2011 D 254
TAB 2011 D 254
Aantal adopties in 2011
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 7 100, -%
2de rang en volgende - -
totaal 7 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 14,29%
1 jaar 1 14,29%
2 jaar 2 28,57%
3 - 5 jaar 2 28,57%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar 1 14,29%
18 - 24 jaar - -
totaal 7 100, -%
TAB 2011 D 255
TAB 2011 D 255
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2011
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2011 D 256
TAB 2011 D 256