Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.605 41,24%
2 kinderen 2.661 42,12%
3 kinderen 842 13,33%
4 kinderen 176 2,79%
5 kinderen en meer 33 0,52%
totaal 6.317 100, -%
TAB 2009 D 249
TAB 2009 D 249
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.694 42,20%
2 kinderen 2.668 41,79%
3 kinderen 822 12,88%
4 kinderen 171 2,68%
5 kinderen en meer 29 0,45%
totaal 6.384 100, -%
TAB 2009 D 250
TAB 2009 D 250
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2009
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.075 44,76%
6-11 jaar 3.014 26,59%
12-17 jaar 2.204 19,44%
18-24 jaar 1.044 9,21%
> 25 jaar - -
totaal 11.337 100, -%
TAB 2009 D 251
TAB 2009 D 251
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2009
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2.804 1.673 485 97 16 5.075
6-11 jaar 1.524 1.049 346 73 22 3.014
12-17 jaar 1.209 783 176 32 4 2.204
18-24 jaar 827 191 23 2 1 1.044
> 25 jaar - - - - - -
totaal 6.364 3.696 1.030 204 43 11.337
TAB 2009 D 252
TAB 2009 D 252
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2009
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 4 3,10%
4 - 6 punten 8 6,20%
7 - 9 punten 7 5,43%
totaal 19 14,73, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 39 30,23%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 27 20,93%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 16 12,40%
15-17 punten over de 3 pijlers 9 6,98%
18-20 punten over de 3 pijlers 9 6,98%
+ 20 punten over de 3 pijlers 10 7,75%
totaal 110 85,27%
c) algemeen totaal (a+b) 129 100, -%
TAB 2009 D 253
TAB 2009 D 253
Aantal geboorten in 2009
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 747 56,55%
2de rang en volgende 574 43,45%
totaal 1.321 100, -%
TAB 2009 D 254
TAB 2009 D 254
Aantal adopties in 2009
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 4 100, -%
2de rang en volgende - -
totaal 4 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 25,00%
2 jaar 2 50,00%
3 - 5 jaar 1 25,00%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 4 100, -%
TAB 2009 D 255
TAB 2009 D 255
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2009
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2009 D 256
TAB 2009 D 256