Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.395 41,05%
2 kinderen 2.413 41,36%
3 kinderen 810 13,88%
4 kinderen 182 3,12%
5 kinderen en meer 34 0,58%
totaal 5.834 100, -%
TAB 2008 D 249
TAB 2008 D 249
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.468 41,92%
2 kinderen 2.415 41,02%
3 kinderen 797 13,54%
4 kinderen 178 3,02%
5 kinderen en meer 30 0,51%
totaal 5.888 100, -%
TAB 2008 D 250
TAB 2008 D 250
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 4.716 44,66%
6-11 jaar 2.822 26,72%
12-17 jaar 2.085 19,74%
18-24 jaar 937 8,87%
> 25 jaar - -
totaal 10.560 100, -%
TAB 2008 D 251
TAB 2008 D 251
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2606 1.533 458 100 19 4.716
6-11 jaar 1402 985 339 77 19 2.822
12-17 jaar 1147 715 189 30 4 2.085
18-24 jaar 718 191 25 3 - 937
> 25 jaar - - - - - -
totaal 5873 3.424 1.011 210 42 10.560
TAB 2008 D 252
TAB 2008 D 252
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 5 4,20%
4 - 6 punten 12 10,08%
7 - 9 punten 9 7,56%
totaal 26 21,85, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 37 31,09%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 24 20,17%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 11 9,24%
15-17 punten over de 3 pijlers 8 6,72%
18-20 punten over de 3 pijlers 8 6,72%
+ 20 punten over de 3 pijlers 5 4,20%
totaal 93 78,15%
c) algemeen totaal (a+b) 119 100, -%
TAB 2008 D 253
TAB 2008 D 253
Aantal geboorten in 2008
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 776 59,28%
2de rang en volgende 533 40,72%
totaal 1.309 100, -%
TAB 2008 D 254
TAB 2008 D 254
Aantal adopties in 2008
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 3 75,00%
2de rang en volgende 1 25,00%
totaal 4 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar 2 50,00%
3 - 5 jaar 1 25,00%
6 - 11 jaar 1 25,00%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 4 100, -%
TAB 2008 D 255
TAB 2008 D 255
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 256
TAB 2008 D 256