Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.235 39,76%
2 kinderen 2.372 42,20%
3 kinderen 794 14,13%
4 kinderen 189 3,36%
5 kinderen en meer 31 0,55%
totaal 5.621 100, -%
TAB 2007 D 249
TAB 2007 D 249
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.298 40,54%
2 kinderen 2.372 41,84%
3 kinderen 790 13,94%
4 kinderen 185 3,26%
5 kinderen en meer 24 0,42%
totaal 5.669 100, -%
TAB 2007 D 250
TAB 2007 D 250
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 4.339 42,19%
6-11 jaar 2.849 27,70%
12-17 jaar 2.147 20,88%
18-24 jaar 949 9,23%
> 25 jaar - -
totaal 10.284 100, -%
TAB 2007 D 251
TAB 2007 D 251
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2368 1.427 431 96 17 4.339
6-11 jaar 1395 996 356 83 19 2.849
12-17 jaar 1168 746 198 31 4 2.147
18-24 jaar 724 204 19 2 - 949
> 25 jaar - - - - - -
totaal 5655 3.373 1.004 212 40 10.284
TAB 2007 D 252
TAB 2007 D 252
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 10 9,35%
4 - 6 punten 14 13,08%
7 - 9 punten 12 11,21%
totaal 36 33,64, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 22 20,56%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 22 20,56%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 8 7,48%
15-17 punten over de 3 pijlers 9 8,41%
18-20 punten over de 3 pijlers 7 6,54%
+ 20 punten over de 3 pijlers 3 2,80%
totaal 71 66,36%
c) algemeen totaal (a+b) 107 100, -%
TAB 2007 D 253
TAB 2007 D 253
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 636 57,25%
2de rang en volgende 475 42,75%
totaal 1.111 100, -%
TAB 2007 D 254
TAB 2007 D 254
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 2 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 2 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 50,00%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 1 50,00%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 2 100, -%
TAB 2007 D 255
TAB 2007 D 255
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 256
TAB 2007 D 256