Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.119 38,53%
2 kinderen 2.331 42,38%
3 kinderen 828 15,05%
4 kinderen 179 3,25%
5 kinderen en meer 43 0,78%
totaal 5.500 100, -%
TAB 2006 D 249
TAB 2006 D 249
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.167 39,13%
2 kinderen 2.332 42,11%
3 kinderen 823 14,86%
4 kinderen 182 3,29%
5 kinderen en meer 34 0,61%
totaal 5.538 100, -%
TAB 2006 D 250
TAB 2006 D 250
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 4.258 41,68%
6-11 jaar 2.910 28,49%
12-17 jaar 2.112 20,68%
18-24 jaar 935 9,15%
> 25 jaar - -
totaal 10.215 100, -%
TAB 2006 D 251
TAB 2006 D 251
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2243 1.408 476 104 27 4.258
6-11 jaar 1436 1.031 344 75 24 2.910
12-17 jaar 1141 730 195 40 6 2.112
18-24 jaar 706 203 26 - - 935
> 25 jaar - - - - - -
totaal 5526 3.372 1.041 219 57 10.215
TAB 2006 D 252
TAB 2006 D 252
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 13 13,27%
4 - 6 punten 23 23,47%
7 - 9 punten 15 15,31%
totaal 51 52,04, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 18 18,37%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 8 8,16%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 7 7,14%
15-17 punten over de 3 pijlers 7 7,14%
18-20 punten over de 3 pijlers 4 4,08%
+ 20 punten over de 3 pijlers 3 3,06%
totaal 47 47,96%
c) algemeen totaal (a+b) 98 100, -%
TAB 2006 D 253
TAB 2006 D 253
Aantal geboorten in 2006
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 587 57,72%
2de rang en volgende 430 42,28%
totaal 1.017 100, -%
TAB 2006 D 254
TAB 2006 D 254
Aantal adopties in 2006
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 4 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 4 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 3 75,00%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 1 25,00%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 4 100, -%
TAB 2006 D 255
TAB 2006 D 255
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 256
TAB 2006 D 256