Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.139 38,37%
2 kinderen 2.383 42,75%
3 kinderen 823 14,76%
4 kinderen 186 3,34%
5 kinderen en meer 43 0,77%
totaal 5.574 100, -%
TAB 2005 D 249
TAB 2005 D 249
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.180 38,89%
2 kinderen 2.384 42,53%
3 kinderen 817 14,57%
4 kinderen 187 3,34%
5 kinderen en meer 38 0,68%
totaal 5.606 100, -%
TAB 2005 D 250
TAB 2005 D 250
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 4.284 41,36%
6-11 jaar 3.017 29,13%
12-17 jaar 2.205 21,29%
18-24 jaar 851 8,22%
> 25 jaar - -
totaal 10.357 100, -%
TAB 2005 D 251
TAB 2005 D 251
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2256 1.441 451 101 35 4.284
6-11 jaar 1484 1.064 361 85 23 3.017
12-17 jaar 1209 745 208 37 6 2.205
18-24 jaar 650 175 23 3 - 851
> 25 jaar - - - - - -
totaal 5599 3.425 1.043 226 64 10.357
TAB 2005 D 252
TAB 2005 D 252
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2005
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 13 14,44%
4 - 6 punten 23 25,56%
7 - 9 punten 12 13,33%
totaal 48 53, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
4 - 5 punten - -
6 - 8 punten 15 16,67%
9 - 11 punten 10 11,11%
12 - 14 punten 6 6,67%
15 - 17 punten 3 3,33%
18 - 20 punten 4 4,44%
+ 20 punten 4 4,44%
totaal 42 46,67%
c) algemeen totaal (a+b) 90 100, -%
TAB 2005 D 253
TAB 2005 D 253
Aantal geboorten in 2005
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 661 56,45%
2de rang en volgende 510 43,55%
totaal 1.171 100, -%
TAB 2005 D 254
TAB 2005 D 254
Aantal adopties in 2005
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 10 90,91%
2de rang en volgende 1 9,09%
totaal 11 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 18,18%
1 jaar 4 36,36%
2  jaar 2 18,18%
3 - 5 jaar 2 18,18%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24  jaar 1 9,09%
totaal 11 100, -%
TAB 2005 D 255
TAB 2005 D 255
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2005
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2005 D 256
TAB 2005 D 256