Vlaamse Gemeenschap

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.574 39,376%
2 kinderen 2.842 43,476%
3 kinderen 894 13,676%
4 kinderen 190 2,907%
5 kinderen en meer 37 0,566%
totaal 6.537 100, -%
TAB 2013 D 249
TAB 2013 D 249
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.669 40,348%
2 kinderen 2.865 43,311%
3 kinderen 863 13,046%
4 kinderen 185 2,797%
5 kinderen en meer 33 0,499%
totaal 6.615 100, -%
TAB 2013 D 250
TAB 2013 D 250
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.431 45,619%
6-11 jaar 3.182 26,728%
12-17 jaar 2.135 17,934%
18-24 jaar 1.157 9,719%
> 25 jaar - -
totaal 11.905 100, -%
TAB 2013 D 251
TAB 2013 D 251
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2.826 1.932 563 90 20 5.431
6-11 jaar 1.619 1.067 399 77 20 3.182
12-17 jaar 1.131 733 218 48 5 2.135
18-24 jaar 871 255 28 3 0 1.157
> 25 jaar - - - - - -
totaal 6.447 3.987 1.208 218 45 11.905
TAB 2013 D 252
TAB 2013 D 252
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten 1 0,529%
7 - 9 punten 1 0,529%
totaal 2 1,058, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 88 46,561%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 2 1,058%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 26 13,757%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 12 6,349%
12-14 punten over de 3 pijlers 23 12,169%
15-17 punten over de 3 pijlers 20 10,582%
18-20 punten over de 3 pijlers 8 4,233%
+ 20 punten over de 3 pijlers 8 4,233%
totaal 187 98,942%
c) algemeen totaal (a+b) 189 100, -%
TAB 2013 D 253
TAB 2013 D 253
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 650 56,180%
2de rang en volgende 507 43,820%
totaal 1.157 100, -%
TAB 2013 D 254
TAB 2013 D 254
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - 0, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - 0, -%
TAB 2013 D 255
TAB 2013 D 255
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 14
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 15
totaal 29
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 256
TAB 2013 D 256