Totaal

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.813 41,732%
2 kinderen 4.719 40,917%
3 kinderen 1.595 13,830%
4 kinderen 319 2,766%
5 kinderen en meer 87 0,754%
totaal 11.533 100, -%
TAB 2012 D 241
TAB 2012 D 241
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 5.083 43,311%
2 kinderen 4.735 40,346%
3 kinderen 1.542 13,139%
4 kinderen 298 2,539%
5 kinderen en meer 78 0,665%
totaal 11.736 100, -%
TAB 2012 D 242
TAB 2012 D 242
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 8.745 42,053%
6-11 jaar 5.506 26,478%
12-17 jaar 4.165 20,029%
18-24 jaar 2.379 11,440%
> 25 jaar - -
totaal 20.795 100, -%
TAB 2012 D 243
TAB 2012 D 243
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 4.806 2.899 832 148 60 8.745
6-11 jaar 2.831 1.865 619 155 36 5.506
12-17 jaar 2.272 1.410 402 66 15 4.165
18-24 jaar 1.827 479 65 7 1 2.379
> 25 jaar - - - - - -
totaal 11.736 6.653 1.918 376 112 20.795
TAB 2012 D 244
TAB 2012 D 244
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2012
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procenten t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 5 1,520%
4 - 6 punten 2 0,608%
7 - 9 punten 3 0,912%
totaal 10 3,040%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 135 41,033%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 6 1,824%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 42 12,766%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 30 9,119%
12-14 punten over de 3 pijlers 44 13,374%
15-17 punten over de 3 pijlers 25
18-20 punten over de 3 pijlers 23
+ 20 punten over de 3 pijlers 14 4,255%
totaal 319 96,960%
c) algemeen totaal (a+b) 329 100, -%
TAB 2012 D 245
TAB 2012 D 245
Aantal geboorten in 2012
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 1.202 58,350%
2de rang en volgende 858 41,650%
totaal 2.060 100, -%
TAB 2012 D 246
TAB 2012 D 246
Aantal adopties in 2012
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 5 83,333%
2de rang en volgende 1 16,667%
totaal 6 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 33,333%
1 jaar 2 33,333%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 2 33,333%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 6 100, -%
TAB 2012 D 247
TAB 2012 D 247
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2012
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 22
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 20
totaal 42
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2012 D 248
TAB 2012 D 248