Totaal

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.953 41,51%
2 kinderen 4.964 41,61%
3 kinderen 1.617 13,55%
4 kinderen 320 2,68%
5 kinderen en meer 77 0,65%
totaal 11.931 100, -%
TAB 2011 D 241
TAB 2011 D 241
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 5.207 42,99%
2 kinderen 4.956 40,92%
3 kinderen 1.578 13,03%
4 kinderen 298 2,46%
5 kinderen en meer 72 0,59%
totaal 12.111 100, -%
TAB 2011 D 242
TAB 2011 D 242
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 9.275 43,26%
6-11 jaar 5.751 26,82%
12-17 jaar 4.156 19,39%
18-24 jaar 2.257 10,53%
> 25 jaar - -
totaal 21.439 100, -%
TAB 2011 D 243
TAB 2011 D 243
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 5.045 3.118 888 163 61 9.275
6-11 jaar 2.928 1.975 670 142 36 5.751
12-17 jaar 2.368 1.358 344 68 18 4.156
18-24 jaar 1.726 465 62 4 - 2.257
> 25 jaar - - - - - -
totaal 12.067 6.916 1.964 377 115 21.439
TAB 2011 D 244
TAB 2011 D 244
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procenten t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 4 1,6%
4 - 6 punten 6 2,3%
7 - 9 punten 4 1,6%
totaal 14 5,43%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 98 37,98%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 52 20,16%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 39 15,12%
15-17 punten over de 3 pijlers 22
18-20 punten over de 3 pijlers 14
+ 20 punten over de 3 pijlers 19 7,36%
totaal 244 94,57%
c) algemeen totaal (a+b) 258 100, -%
TAB 2011 D 245
TAB 2011 D 245
Aantal geboorten in 2011
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 1.196 55,63%
2de rang en volgende 954 44,37%
totaal 2.150 100, -%
TAB 2011 D 246
TAB 2011 D 246
Aantal adopties in 2011
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 13 87, -%
2de rang en volgende 2 13,33%
totaal 15 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 6,67%
1 jaar 2 13,33%
2 jaar 4 26,67%
3 - 5 jaar 2 13,33%
6 - 11 jaar 3 20,00%
12 - 17 jaar 3 20,00%
18 - 24 jaar - -
totaal 15 100, -%
TAB 2011 D 247
TAB 2011 D 247
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2011
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2011 D 248
TAB 2011 D 248