Totaal

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.688 42,12%
2 kinderen 4.532 40,72%
3 kinderen 1.502 13,50%
4 kinderen 326 2,93%
5 kinderen en meer 82 0,74%
totaal 11.130 100, -%
TAB 2009 D 241
TAB 2009 D 241
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.898 43,42%
2 kinderen 4.535 40,20%
3 kinderen 1.456 12,91%
4 kinderen 316 2,80%
5 kinderen en meer 75 0,66%
totaal 11.280 100, -%
TAB 2009 D 242
TAB 2009 D 242
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2009
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 8.518 42,58%
6-11 jaar 5.508 27,53%
12-17 jaar 4.053 20,26%
18-24 jaar 1.926 9,63%
> 25 jaar - -
totaal 20.005 100, -%
TAB 2009 D 243
TAB 2009 D 243
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2009
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 4.626 2.785 866 185 56 8.518
6-11 jaar 2.800 1.896 629 144 39 5.508
12-17 jaar 2.282 1.363 332 64 12 4.053
18-24 jaar 1.529 355 36 4 2 1.926
> 25 jaar - - - - - -
totaal 11.237 6.399 1.863 397 109 20.005
TAB 2009 D 244
TAB 2009 D 244
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2009
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procenten t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 9 3,9%
4 - 6 punten 19 8,3%
7 - 9 punten 11 4,8%
totaal 39 17,11%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 65 28,51%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 44 19,30%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 26 11,40%
15-17 punten over de 3 pijlers 20
18-20 punten over de 3 pijlers 17
+ 20 punten over de 3 pijlers 17 7,46%
totaal 189 82,89%
c) algemeen totaal (a+b) 228 100, -%
TAB 2009 D 245
TAB 2009 D 245
Aantal geboorten in 2009
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 1.290 57,49%
2de rang en volgende 954 42,51%
totaal 2.244 100, -%
TAB 2009 D 246
TAB 2009 D 246
Aantal adopties in 2009
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 8 100, -%
2de rang en volgende - -
totaal 8 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 4 50,00%
2 jaar 2 25,00%
3 - 5 jaar 2 25,00%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 8 100, -%
TAB 2009 D 247
TAB 2009 D 247
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2009
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2009 D 248
TAB 2009 D 248