Totaal

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.489 42,23%
2 kinderen 4.228 39,77%
3 kinderen 1.479 13,91%
4 kinderen 357 3,36%
5 kinderen en meer 78 0,73%
totaal 10.631 100, -%
TAB 2008 D 241
TAB 2008 D 241
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.664 43,33%
2 kinderen 4.242 39,41%
3 kinderen 1.445 13,43%
4 kinderen 341 3,17%
5 kinderen en meer 71 0,66%
totaal 10.763 100, -%
TAB 2008 D 242
TAB 2008 D 242
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 8.147 42,37%
6-11 jaar 5.325 27,69%
12-17 jaar 3.989 20,75%
18-24 jaar 1.767 9,19%
> 25 jaar - -
totaal 19.228 100, -%
TAB 2008 D 243
TAB 2008 D 243
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 4.402 2.632 866 196 51 8.147
6-11 jaar 2.693 1.817 617 159 39 5.325
12-17 jaar 2.250 1.325 345 58 11 3.989
18-24 jaar 1.383 336 43 5 - 1.767
> 25 jaar - - - - - -
totaal 10.728 6.110 1.871 418 101 19.228
TAB 2008 D 244
TAB 2008 D 244
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procenten t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 15 7,0%
4 - 6 punten 28 13,0%
7 - 9 punten 14 6,5%
totaal 57 26,51%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 1 0,47%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 54 25,12%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 41 19,07%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 17 7,91%
15-17 punten over de 3 pijlers 17
18-20 punten over de 3 pijlers 17
+ 20 punten over de 3 pijlers 11 5,12%
totaal 158 73,49%
c) algemeen totaal (a+b) 215 100, -%
TAB 2008 D 245
TAB 2008 D 245
Aantal geboorten in 2008
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 1.200 55,68%
2de rang en volgende 955 44,32%
totaal 2.155 100, -%
TAB 2008 D 246
TAB 2008 D 246
Aantal adopties in 2008
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 8 88,89%
2de rang en volgende 1 11,11%
totaal 9 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 2 22,22%
2 jaar 3 33,33%
3 - 5 jaar 3 33,33%
6 - 11 jaar 1 11,11%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 9 100, -%
TAB 2008 D 247
TAB 2008 D 247
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 248
TAB 2008 D 248