Totaal

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.297 41,37%
2 kinderen 4.203 40,46%
3 kinderen 1.460 14,05%
4 kinderen 357 3,44%
5 kinderen en meer 71 0,68%
totaal 10.388 100, -%
TAB 2007 D 241
TAB 2007 D 241
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.463 42,45%
2 kinderen 4.213 40,07%
3 kinderen 1.437 13,67%
4 kinderen 339 3,22%
5 kinderen en meer 62 0,59%
totaal 10.514 100, -%
TAB 2007 D 242
TAB 2007 D 242
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.803 41,30%
6-11 jaar 5.318 28,15%
12-17 jaar 3.994 21,14%
18-24 jaar 1.779 9,42%
> 25 jaar - -
totaal 18.894 100, -%
TAB 2007 D 243
TAB 2007 D 243
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 4.230 2.526 808 188 51 7.803
6-11 jaar 2.634 1.819 668 162 35 5.318
12-17 jaar 2.214 1.374 343 54 9 3.994
18-24 jaar 1.402 341 33 3 - 1.779
> 25 jaar - - - - - -
totaal 10.480 6.060 1.852 407 95 18.894
TAB 2007 D 244
TAB 2007 D 244
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procenten t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 18 9,4%
4 - 6 punten 31 16,1%
7 - 9 punten 18 9,4%
totaal 67 34,90%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 1 0,52%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 32 16,67%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 38 19,79%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 10 5,21%
15-17 punten over de 3 pijlers 19
18-20 punten over de 3 pijlers 18
+ 20 punten over de 3 pijlers 7 3,65%
totaal 125 65,10%
c) algemeen totaal (a+b) 192 100, -%
TAB 2007 D 245
TAB 2007 D 245
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 1.183 58,77%
2de rang en volgende 830 41,23%
totaal 2.013 100, -%
TAB 2007 D 246
TAB 2007 D 246
Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 4 80,00%
2de rang en volgende 1 20,00%
totaal 5 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 3 60,00%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 1 20,00%
6 - 11 jaar 1 20,00%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 5 100, -%
TAB 2007 D 247
TAB 2007 D 247
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 248
TAB 2007 D 248