Totaal

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.144 40,42%
2 kinderen 4.132 40,30%
3 kinderen 1.514 14,77%
4 kinderen 365 3,56%
5 kinderen en meer 97 0,95%
totaal 10.252 100, -%
TAB 2006 D 241
TAB 2006 D 241
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.286 41,35%
2 kinderen 4.146 40,00%
3 kinderen 1.490 14,38%
4 kinderen 359 3,46%
5 kinderen en meer 83 0,80%
totaal 10.364 100, -%
TAB 2006 D 242
TAB 2006 D 242
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.753 40,96%
6-11 jaar 5.424 28,65%
12-17 jaar 3.977 21,01%
18-24 jaar 1.775 9,38%
> 25 jaar - -
totaal 18.929 100, -%
TAB 2006 D 243
TAB 2006 D 243
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2006
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 4.083 2.530 866 207 67 7.753
6-11 jaar 2.696 1.847 661 176 44 5.424
12-17 jaar 2.181 1.349 373 64 10 3.977
18-24 jaar 1.377 359 39 - - 1.775
> 25 jaar - - - - - -
totaal 10.337 6.085 1.939 447 121 18.929
TAB 2006 D 244
TAB 2006 D 244
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procenten t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 19 11,0%
4 - 6 punten 50 29,1%
7 - 9 punten 21 12,2%
totaal 90 52,33%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 1 0,58%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 21 12,21%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 19 11,05%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 11 6,40%
15-17 punten over de 3 pijlers 18
18-20 punten over de 3 pijlers 6
+ 20 punten over de 3 pijlers 6 3,49%
totaal 82 47,67%
c) algemeen totaal (a+b) 172 100, -%
TAB 2006 D 245
TAB 2006 D 245
Aantal geboorten in 2006
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 1.097 56,37%
2de rang en volgende 849 43,63%
totaal 1.946 100, -%
TAB 2006 D 246
TAB 2006 D 246
Aantal adopties in 2006
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 13 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 13 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 6 46,15%
2 jaar 1 7,69%
3 - 5 jaar 5 38,46%
6 - 11 jaar 1 7,69%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 13 100, -%
TAB 2006 D 247
TAB 2006 D 247
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 248
TAB 2006 D 248