Totaal

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.017 39,88%
2 kinderen 4.109 40,79%
3 kinderen 1.473 14,62%
4 kinderen 376 3,73%
5 kinderen en meer 98 0,97%
totaal 10.073 100, -%
TAB 2005 D 241
TAB 2005 D 241
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.125 40,60%
2 kinderen 4.128 40,63%
3 kinderen 1.449 14,26%
4 kinderen 370 3,64%
5 kinderen en meer 89 0,88%
totaal 10.161 100, -%
TAB 2005 D 242
TAB 2005 D 242
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.560 40,44%
6-11 jaar 5.433 29,06%
12-17 jaar 4.121 22,05%
18-24 jaar 1.579 8,45%
> 25 jaar - -
totaal 18.693 100, -%
TAB 2005 D 243
TAB 2005 D 243
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2005
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.975 2.498 797 213 77 7.560
6-11 jaar 2.655 1.850 701 179 48 5.433
12-17 jaar 2.288 1.379 378 64 12 4.121
18-24 jaar 1.220 313 39 6 1 1.579
> 25 jaar - - - - - -
totaal 10.138 6.040 1.915 462 138 18.693
TAB 2005 D 244
TAB 2005 D 244
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2005
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 20 12,0%
4 - 6 punten 53 31,9%
7 - 9 punten 27 16,3%
totaal 100 60, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
4 - 5 punten - -
6 - 8 punten 18 10,84%
9 - 11 punten 17 10,24%
12 - 14 punten 11 6,63%
15 - 17 punten 6 3,61%
18 - 20 punten 6 3,61%
+ 20 punten 8 4,82%
totaal 66 39,76%
c) algemeen totaal (a+b) 166 100, -%
TAB 2005 D 245
TAB 2005 D 245
Aantal geboorten in 2005
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 1.096 56,15%
2de rang en volgende 856 43,85%
totaal 1.952 100, -%
TAB 2005 D 246
TAB 2005 D 246
Aantal adopties in 2005
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 14 93,33%
2de rang en volgende 1 6,67%
totaal 15 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 3 20,00%
1 jaar 5 33,33%
2  jaar 2 13,33%
3 - 5 jaar 3 20,00%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24  jaar 2 13,33%
totaal 15 100, -%
TAB 2005 D 247
TAB 2005 D 247
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2005
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) -
totaal -
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2005 D 248
TAB 2005 D 248