Staat, gemeenschappen en gewesten

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.376 70,60%
2 kinderen 2.300 22,01%
3 kinderen 597 5,71%
4 kinderen 140 1,34%
5 kinderen en meer 35 0,33%
totaal 10.448 100, -%
TAB 2011 D 231
TAB 2011 D 231
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.799 72,71%
2 kinderen 2.237 20,86%
3 kinderen 554 5,17%
4 kinderen 111 1,03%
5 kinderen en meer 25 0,23%
totaal 10.726 100, -%
TAB 2011 D 232
TAB 2011 D 232
Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2011
rechtsgrond / aantal kinderen in het gezin 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 1.713 139 25 7 - 1.884
gepensioneerden 3.085 849 209 40 7 4.190
invaliden 389 176 50 13 6 634
verhoogde schaal
gepensioneerden 305 77 18 6 2 408
invaliden 543 245 93 17 7 905
wezenbijslag
wezen 1.764 751 159 28 3 2.705
totaal 7.799 2.237 554 111 25 10.726
TAB 2011 D 233
TAB 2011 D 233
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond en leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rechtsgrond Wees (*) Gepensioneerd (*) Invalide (*) Gepensioneerd (**) Invalide (***) Wees (****) totaal
0-5 jaar 19 243 222 38 128 87 737
6-11 jaar 125 650 209 75 265 436 1.760
12-17 jaar 276 1.528 301 197 568 1.283 4.153
18-24 jaar 348 2.827 239 243 456 2.065 6.178
> 25 jaar 1.326 363 11 - - - 1.700
totaal 2.094 5.611 982 553 1.417 3.871 14.528
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2011 D 234
TAB 2011 D 234
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang aantal rechtgevende kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 737 5,07%
6-11 jaar 1.760 12,11%
12-17 jaar 4.153 28,59%
18-24 jaar 6.178 42,52%
> 25 jaar 1.700 11,70%
totaal 14.528 100, -%
TAB 2011 D 235
TAB 2011 D 235
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 375 204 111 33 14 737
6-11 jaar 904 592 193 51 20 1.760
12-17 jaar 2.504 1.277 305 53 14 4.153
18-24 jaar 5.206 868 92 10 2 6.178
> 25 jaar 1.670 25 4 1 - 1.700
totaal 10.659 2.966 705 148 50 14.528
TAB 2011 D 236-1
TAB 2011 D 236-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 266 123 65 21 9 484
6-11 jaar 518 338 97 21 10 984
12-17 jaar 1.311 612 146 27 9 2.105
18-24 jaar 2.917 438 51 7 1 3.414
> 25 jaar 1.670 25 4 1 - 1.700
totaal 6.682 1.536 363 77 29 8.687
TAB 2011 D 236-2
TAB 2011 D 236-2
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 17 10 6 2 3 38
6-11 jaar 37 20 9 5 4 75
12-17 jaar 136 46 12 2 1 197
18-24 jaar 216 27 - - - 243
> 25 jaar - - - - - -
totaal 406 103 27 9 8 553
TAB 2011 D 236-3
TAB 2011 D 236-3
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 53 40 26 7 2 128
6-11 jaar 132 84 34 11 4 265
12-17 jaar 334 176 46 9 3 568
18-24 jaar 378 64 13 1 - 456
> 25 jaar - - - - - -
totaal 897 364 119 28 9 1.417
TAB 2011 D 236-4
TAB 2011 D 236-4
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 39 31 14 3 - 87
6-11 jaar 217 150 53 14 2 436
12-17 jaar 723 443 101 15 1 1.283
18-24 jaar 1.695 339 28 2 1 2.065
> 25 jaar - - - - - -
totaal 2.674 963 196 34 4 3.871
TAB 2011 D 236-5
TAB 2011 D 236-5
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 6 1,76%
4 - 6 punten 25 7,33%
7 - 9 punten 14 4,11%
totaal 45 13,20 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 92 26,98%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 90 26,39%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 36 10,56%
15-17 punten over de 3 pijlers 34 9,97%
18-20 punten over de 3 pijlers 19 5,57%
+ 20 punten over de 3 pijlers 25 7,33%
totaal 296 86,80%
algemeen totaal (a+b) 341 100, -%
TAB 2011 D 237
TAB 2011 D 237
Aantal geboorten in 2011
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 86 63,70%
2de rang en volgende 49 36,30%
totaal 135 100, -%
TAB 2011 D 238
TAB 2011 D 238
Aantal adopties in 2011
indeling van de adopties aantal adopties procent t.o.v. totaal
1) volgens de rang in het onthaalgezin
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - 0, -%
2) volgens de leeftijd van het kind bij de adoptie
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - 0, -%
TAB 2011 D 239
TAB 2011 D 239
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2011
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 611
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 80
totaal 691
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2011 D 240
TAB 2011 D 240