Staat, gemeenschappen en gewesten

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.308 71,19%
2 kinderen 2.224 21,67%
3 kinderen 566 5,51%
4 kinderen 128 1,25%
5 kinderen en meer 39 0,38%
totaal 10.265 100, -%
TAB 2009 D 231
TAB 2009 D 231
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.665 72,97%
2 kinderen 2.179 20,74%
3 kinderen 529 5,04%
4 kinderen 104 0,99%
5 kinderen en meer 28 0,27%
totaal 10.505 100, -%
TAB 2009 D 232
TAB 2009 D 232
Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2009
rechtsgrond / aantal kinderen in het gezin 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 1.681 159 27 4 - 1.871
gepensioneerden 3.002 777 182 35 9 4.005
invaliden 427 160 51 11 2 651
verhoogde schaal
gepensioneerden 269 88 14 3 1 375
invaliden 539 236 101 25 11 912
wezenbijslag
wezen 1.747 759 154 26 5 2.691
totaal 7.665 2.179 529 104 28 10.505
TAB 2009 D 233
TAB 2009 D 233
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond en leeftijdsgroep, op 31 december 2009
leeftijdsgroep / rechtsgrond Wees (*) Gepensioneerd (*) Invalide (*) Gepensioneerd (**) Invalide (***) Wees (****) totaal
0-5 jaar 16 236 238 36 142 107 775
6-11 jaar 133 637 191 77 321 471 1.830
12-17 jaar 302 1.606 307 184 588 1.397 4.384
18-24 jaar 319 2.371 215 207 421 1.884 5.417
> 25 jaar 1.326 443 11 - - - 1.780
totaal 2.096 5.293 962 504 1.472 3.859 14.186
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2009 D 234
TAB 2009 D 234
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep, op 31 december 2009
leeftijdsgroep / rang aantal rechtgevende kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 775 5,46%
6-11 jaar 1.830 12,90%
12-17 jaar 4.384 30,90%
18-24 jaar 5.417 38,19%
> 25 jaar 1.780 12,55%
totaal 14.186 100, -%
TAB 2009 D 235
TAB 2009 D 235
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2009
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 416 212 94 37 16 775
6-11 jaar 887 624 238 59 22 1.830
12-17 jaar 2.712 1.333 281 41 17 4.384
18-24 jaar 4.662 680 68 7 - 5.417
> 25 jaar 1.742 32 5 1 - 1.780
totaal 10.419 2.881 686 145 55 14.186
TAB 2009 D 236-1
TAB 2009 D 236-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2009
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 291 126 45 19 9 490
6-11 jaar 499 313 112 26 11 961
12-17 jaar 1.440 619 132 17 7 2.215
18-24 jaar 2.523 343 36 3 - 2.905
> 25 jaar 1.742 32 5 1 - 1.780
totaal 6.495 1.433 330 66 27 8.351
TAB 2009 D 236-2
TAB 2009 D 236-2
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2009
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 20 12 4 - - 36
6-11 jaar 42 26 7 1 1 77
12-17 jaar 122 50 7 3 2 184
18-24 jaar 189 18 - - - 207
> 25 jaar - - - - - -
totaal 373 106 18 4 3 504
TAB 2009 D 236-3
TAB 2009 D 236-3
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2009
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 53 36 34 13 6 142
6-11 jaar 131 110 55 17 8 321
12-17 jaar 363 171 44 8 2 588
18-24 jaar 356 54 10 1 - 421
> 25 jaar - - - - - -
totaal 903 371 143 39 16 1.472
TAB 2009 D 236-4
TAB 2009 D 236-4
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2009
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 52 38 11 5 1 107
6-11 jaar 215 175 64 15 2 471
12-17 jaar 787 493 98 13 6 1.397
18-24 jaar 1.594 265 22 3 - 1.884
> 25 jaar - - - - - -
totaal 2.648 971 195 36 9 3.859
TAB 2009 D 236-5
TAB 2009 D 236-5
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2009
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 34 10,93%
4 - 6 punten 76 24,44%
7 - 9 punten 35 11,25%
totaal 145 46,62 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 40 12,86%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 51 16,40%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 25 8,04%
15-17 punten over de 3 pijlers 22 7,07%
18-20 punten over de 3 pijlers 15 4,82%
+ 20 punten over de 3 pijlers 13 4,18%
totaal 166 53,38%
algemeen totaal (a+b) 311 100, -%
TAB 2009 D 237
TAB 2009 D 237
Aantal geboorten in 2009
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 139 80,35%
2de rang en volgende 34 19,65%
totaal 173 100, -%
TAB 2009 D 238
TAB 2009 D 238
Aantal adopties in 2009
indeling van de adopties aantal adopties procent t.o.v. totaal
1) volgens de rang in het onthaalgezin
eerste rang - -
2de rang en volgende - -
totaal - 0, -%
2) volgens de leeftijd van het kind bij de adoptie
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal - 0, -%
TAB 2009 D 239
TAB 2009 D 239
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2009
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 676
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 69
totaal 745
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2009 D 240
TAB 2009 D 240