Staat, gemeenschappen en gewesten

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.276 70,33%
2 kinderen 2.301 22,24%
3 kinderen 591 5,71%
4 kinderen 137 1,32%
5 kinderen en meer 40 0,39%
totaal 10.345 100, -%
TAB 2008 D 231
TAB 2008 D 231
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.680 72,38%
2 kinderen 2.240 21,11%
3 kinderen 542 5,11%
4 kinderen 117 1,10%
5 kinderen en meer 31 0,29%
totaal 10.610 100, -%
TAB 2008 D 232
TAB 2008 D 232
Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2008
rechtsgrond / aantal kinderen in het gezin 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 1.696 162 27 1 - 1.886
gepensioneerden 2.953 800 186 36 11 3.986
invaliden 378 150 36 11 1 576
verhoogde schaal
gepensioneerden 283 87 16 3 2 391
invaliden 553 255 99 36 12 955
wezenbijslag
wezen 1.817 786 178 30 5 2.816
totaal 7.680 2.240 542 117 31 10.610
TAB 2008 D 233
TAB 2008 D 233
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond en leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rechtsgrond Wees (*) Gepensioneerd (*) Invalide (*) Gepensioneerd (**) Invalide (***) Wees (****) totaal
0-5 jaar 11 249 208 33 149 112 762
6-11 jaar 129 618 165 72 359 532 1.875
12-17 jaar 302 1.634 248 197 634 1.510 4.525
18-24 jaar 332 2.336 208 225 427 1.917 5.445
> 25 jaar 1.331 479 16 - - - 1.826
totaal 2.105 5.316 845 527 1.569 4.071 14.433
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2008 D 234
TAB 2008 D 234
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang aantal rechtgevende kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 762 5,28%
6-11 jaar 1.875 12,99%
12-17 jaar 4.525 31,35%
18-24 jaar 5.445 37,73%
> 25 jaar 1.826 12,65%
totaal 14.433 100, -%
TAB 2008 D 235
TAB 2008 D 235
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 399 224 86 35 18 762
6-11 jaar 870 652 265 67 21 1.875
12-17 jaar 2.798 1.362 293 53 19 4.525
18-24 jaar 4.661 710 68 4 2 5.445
> 25 jaar 1.785 34 6 1 - 1.826
totaal 10.513 2.982 718 160 60 14.433
TAB 2008 D 236-1
TAB 2008 D 236-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 273 124 47 14 10 468
6-11 jaar 461 311 98 31 11 912
12-17 jaar 1.400 618 139 16 11 2.184
18-24 jaar 2.492 350 31 3 - 2.876
> 25 jaar 1.785 34 6 1 - 1.826
totaal 6.411 1.437 321 65 32 8.266
TAB 2008 D 236-2
TAB 2008 D 236-2
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 21 10 - 1 1 33
6-11 jaar 33 29 7 2 1 72
12-17 jaar 140 43 12 2 - 197
18-24 jaar 194 28 3 - - 225
> 25 jaar - - - - - -
totaal 388 110 22 5 2 527
TAB 2008 D 236-3
TAB 2008 D 236-3
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 52 50 27 13 7 149
6-11 jaar 138 120 77 18 6 359
12-17 jaar 397 177 38 18 4 634
18-24 jaar 360 60 7 - - 427
> 25 jaar - - - - - -
totaal 947 407 149 49 17 1.569
TAB 2008 D 236-4
TAB 2008 D 236-4
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 53 40 12 7 - 112
6-11 jaar 238 192 83 16 3 532
12-17 jaar 861 524 104 17 4 1.510
18-24 jaar 1.615 272 27 1 2 1.917
> 25 jaar - - - - - -
totaal 2.767 1.028 226 41 9 4.071
TAB 2008 D 236-5
TAB 2008 D 236-5
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 44 15,28%
4 - 6 punten 83 28,82%
7 - 9 punten 39 13,54%
totaal 166 57,64 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 31 10,76%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 38 13,19%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 17 5,90%
15-17 punten over de 3 pijlers 15 5,21%
18-20 punten over de 3 pijlers 10 3,47%
+ 20 punten over de 3 pijlers 11 3,82%
totaal 122 42,36%
algemeen totaal (a+b) 288 100, -%
TAB 2008 D 237
TAB 2008 D 237
Aantal geboorten in 2008
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 168 78,87%
2de rang en volgende 45 21,13%
totaal 213 100, -%
TAB 2008 D 238
TAB 2008 D 238
Aantal adopties in 2008
indeling van de adopties aantal adopties procent t.o.v. totaal
1) volgens de rang in het onthaalgezin
eerste rang 1 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 1 100, -%
2) volgens de leeftijd van het kind bij de adoptie
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar 1 100,00%
totaal 1 100, -%
TAB 2008 D 239
TAB 2008 D 239
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 678
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 61
totaal 739
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 240
TAB 2008 D 240