Staat, gemeenschappen en gewesten

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.384 70,67%
2 kinderen 2.266 21,69%
3 kinderen 609 5,83%
4 kinderen 140 1,34%
5 kinderen en meer 49 0,47%
totaal 10.448 100, -%
TAB 2007 D 231
TAB 2007 D 231
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.781 72,69%
2 kinderen 2.201 20,56%
3 kinderen 561 5,24%
4 kinderen 120 1,12%
5 kinderen en meer 42 0,39%
totaal 10.705 100, -%
TAB 2007 D 232
TAB 2007 D 232
Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2007
rechtsgrond / aantal kinderen in het gezin 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 1.711 170 31 1 - 1.913
gepensioneerden 3.000 791 188 40 14 4.033
invaliden 355 144 32 11 5 547
verhoogde schaal
gepensioneerden 240 59 19 4 2 324
invaliden 594 243 103 33 13 986
wezenbijslag
wezen 1.881 794 188 31 8 2.902
totaal 7.781 2.201 561 120 42 10.705
TAB 2007 D 233
TAB 2007 D 233
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond en leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rechtsgrond Wees (*) Gepensioneerd (*) Invalide (*) Gepensioneerd (**) Invalide (**) Wees (***) totaal
0-5 jaar 11 266 193 28 141 110 749
6-11 jaar 125 647 161 49 378 539 1.899
12-17 jaar 327 1.632 255 188 646 1.603 4.651
18-24 jaar 340 2.331 192 177 423 1.951 5.414
> 25 jaar 1.345 507 19 - - - 1.871
totaal 2.148 5.383 820 442 1.588 4.203 14.584
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor invaliden; (***) wezenbijslag
TAB 2007 D 234
TAB 2007 D 234
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang aantal rechtgevende kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 749 73,16%
6-11 jaar 1.899 20,08%
12-17 jaar 4.651 5,06%
18-24 jaar 5.414 1,29%
> 25 jaar 1.871 0,41%
totaal 14.584 100, -%
TAB 2007 D 235
TAB 2007 D 235
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 383 218 93 36 19 749
6-11 jaar 873 670 261 67 28 1.899
12-17 jaar 2.888 1.343 326 65 29 4.651
18-24 jaar 4.631 708 67 6 2 5.414
> 25 jaar 1.827 37 6 1 - 1.871
totaal 10.602 2.976 753 175 78 14.584
TAB 2007 D 236-1
TAB 2007 D 236-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 263 126 50 18 13 470
6-11 jaar 466 323 101 28 15 933
12-17 jaar 1.427 601 142 29 15 2.214
18-24 jaar 2.471 356 34 2 - 2.863
> 25 jaar 1.827 37 6 1 - 1.871
totaal 6.454 1.443 333 78 43 8.351
TAB 2007 D 236-2
TAB 2007 D 236-2
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 14 9 3 1 1 28
6-11 jaar 22 16 7 3 1 49
12-17 jaar 133 39 13 2 1 188
18-24 jaar 154 21 2 - - 177
> 25 jaar - - - - - -
totaal 323 85 25 6 3 442
TAB 2007 D 236-3
TAB 2007 D 236-3
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 54 42 26 14 5 141
6-11 jaar 151 125 75 19 8 378
12-17 jaar 406 176 47 14 3 646
18-24 jaar 367 51 5 - - 423
> 25 jaar - - - - - -
totaal 978 394 153 47 16 1.588
TAB 2007 D 236-4
TAB 2007 D 236-4
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 52 41 14 3 - 110
6-11 jaar 234 206 78 17 4 539
12-17 jaar 922 527 124 20 10 1.603
18-24 jaar 1.639 280 26 4 2 1.951
> 25 jaar - - - - - -
totaal 2.847 1.054 242 44 16 4.203
TAB 2007 D 236-5
TAB 2007 D 236-5
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 48 18,32%
4 - 6 punten 91 34,73%
7 - 9 punten 50 19,08%
totaal 189 72,14 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 1 0,38%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 17 6,49%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 26 9,92%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 11 4,20%
15-17 punten over de 3 pijlers 6 2,29%
18-20 punten over de 3 pijlers 3 1,15%
+ 20 punten over de 3 pijlers 9 3,44%
totaal 73 27,86%
algemeen totaal (a+b) 262 100, -%
TAB 2007 D 237
TAB 2007 D 237
Aantal geboorten in 2007
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 186 76,54%
2de rang en volgende 57 23,46%
totaal 243 100, -%
TAB 2007 D 238
TAB 2007 D 238
Aantal adopties in 2007
indeling van de adopties aantal adopties procent t.o.v. totaal
1) volgens de rang in het onthaalgezin
eerste rang 2 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 2 100, -%
2) volgens de leeftijd van het kind bij de adoptie
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar 1 50,00%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar 1 50,00%
totaal 2 100, -%
TAB 2007 D 239
TAB 2007 D 239
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2007
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 699
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 63
totaal 762
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2007 D 240
TAB 2007 D 240