Staat, gemeenschappen en gewesten

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.540 70,94%
2 kinderen 2.303 21,67%
3 kinderen 599 5,64%
4 kinderen 142 1,34%
5 kinderen en meer 45 0,42%
totaal 10.629 100, -%
TAB 2006 D 231
TAB 2006 D 231
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.946 72,97%
2 kinderen 2.228 20,46%
3 kinderen 560 5,14%
4 kinderen 115 1,06%
5 kinderen en meer 40 0,37%
totaal 10.889 100, -%
TAB 2006 D 232
TAB 2006 D 232
Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2006
rechtsgrond / aantal kinderen in het gezin 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 471 146 28 1 - 646
gepensioneerden 2.982 783 166 40 14 3.985
invaliden 336 139 32 9 6 522
verhoogde schaal
gepensioneerden 230 60 15 3 1 309
invaliden 643 253 108 28 12 1.044
wezenbijslag
wezen 3.284 847 211 34 7 4.383
totaal 7.946 2.228 560 115 40 10.889
TAB 2006 D 233
TAB 2006 D 233
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond en leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroep / rechtsgrond Wees (*) Gepensioneerd (*) Invalide (*) Gepensioneerd (**) Invalide (**) Wees (***) totaal
0-5 jaar 18 254 187 23 156 117 755
6-11 jaar 109 611 171 55 376 571 1.893
12-17 jaar 349 1.577 257 177 662 1.689 4.711
18-24 jaar 315 2.330 160 156 442 2.105 5.508
> 25 jaar 60 514 11 3 11 1.307 1.906
totaal 851 5.286 786 414 1.647 5.789 14.773
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor invaliden; (***) wezenbijslag
TAB 2006 D 234
TAB 2006 D 234
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijdsgroep / rang aantal rechtgevende kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 755 73,16%
6-11 jaar 1.893 20,08%
12-17 jaar 4.711 5,06%
18-24 jaar 5.508 1,29%
> 25 jaar 1.906 0,41%
totaal 14.773 100, -%
TAB 2006 D 235
TAB 2006 D 235
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2006
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 381 225 92 37 20 755
6-11 jaar 901 660 242 67 23 1.893
12-17 jaar 2.898 1.383 336 60 34 4.711
18-24 jaar 4.716 717 69 5 1 5.508
> 25 jaar 1.862 37 6 1 - 1.906
totaal 10.758 3.022 745 170 78 14.773
TAB 2006 D 236-1
TAB 2006 D 236-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2006
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 250 131 46 20 12 459
6-11 jaar 465 294 88 30 14 891
12-17 jaar 1.378 627 139 21 18 2.183
18-24 jaar 2.456 316 30 3 - 2.805
> 25 jaar 549 29 6 1 - 585
totaal 5.098 1.397 309 75 44 6.923
TAB 2006 D 236-2
TAB 2006 D 236-2
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2006
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 10 9 3 1 - 23
6-11 jaar 32 18 5 - - 55
12-17 jaar 129 32 10 3 3 177
18-24 jaar 134 21 1 - - 156
> 25 jaar 3 - - - - 3
totaal 308 80 19 4 3 414
TAB 2006 D 236-3
TAB 2006 D 236-3
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2006
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 61 48 28 11 8 156
6-11 jaar 154 129 68 22 3 376
12-17 jaar 427 179 44 9 3 662
18-24 jaar 384 49 9 - - 442
> 25 jaar 10 1 - - - 11
totaal 1.036 406 149 42 14 1.647
TAB 2006 D 236-4
TAB 2006 D 236-4
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2006
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 60 37 15 5 - 117
6-11 jaar 250 219 81 15 6 571
12-17 jaar 964 545 143 27 10 1.689
18-24 jaar 1.742 331 29 2 1 2.105
> 25 jaar 1.300 7 - - - 1.307
totaal 4.316 1.139 268 49 17 5.789
TAB 2006 D 236-5
TAB 2006 D 236-5
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheids-graad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 53 20,62%
4 - 6 punten 109 42,41%
7 - 9 punten 54 21,01%
totaal 216 84,05 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 1 0,39%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 11 4,28%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 7 2,72%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 11 4,28%
15-17 punten over de 3 pijlers 1 0,39%
18-20 punten over de 3 pijlers 2 0,78%
+ 20 punten over de 3 pijlers 8 3,11%
totaal 41 15,95%
algemeen totaal (a+b) 257 100, -%
TAB 2006 D 237
TAB 2006 D 237
Aantal geboorten in 2006
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 156 74,64%
2de rang en volgende 53 25,36%
totaal 209 100, -%
TAB 2006 D 238
TAB 2006 D 238
Aantal adopties in 2006
indeling van de adopties aantal adopties procent t.o.v. totaal
1) volgens de rang in het onthaalgezin
eerste rang 2 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 2 100, -%
2) volgens de leeftijd van het kind bij de adoptie
minder dan 1 jaar 1 50,00%
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar 1 50,00%
18 - 24 jaar - -
totaal 2 100, -%
TAB 2006 D 239
TAB 2006 D 239
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2006
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 689
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 68
totaal 757
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2006 D 240
TAB 2006 D 240