Staat, gemeenschappen en gewesten

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.482 71,20%
2 kinderen 2.204 20,97%
3 kinderen 632 6,01%
4 kinderen 145 1,38%
5 kinderen en meer 45 0,43%
totaal 10.508 100, -%
TAB 2005 D 231
TAB 2005 D 231
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.885 73,24%
2 kinderen 2.132 19,80%
3 kinderen 586 5,44%
4 kinderen 124 1,15%
5 kinderen en meer 39 0,36%
totaal 10.766 100, -%
TAB 2005 D 232
TAB 2005 D 232
Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2005
rechtsgrond / aantal bijslagtrekkenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 469 162 26 2 - 659
gepensioneerden 2.875 691 164 43 15 3.788
invaliden 336 138 39 16 7 536
verhoogde schaal
gepensioneerden 220 59 18 3 - 300
invaliden 641 247 103 26 11 1.028
wezenbijslag
wezen 3.344 835 236 34 6 4.455
totaal 7.885 2.132 586 124 39 10.766
TAB 2005 D 233
TAB 2005 D 233
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond en leeftijdsgroep, op 31 december 2005
leeftijdsgroep / rechtsgrond Wees (*) Gepensioneerd (*) Invalide (*) Gepensioneerd (**) Invalide (**) Wees (***) totaal
0-5 jaar 18 240 224 24 154 117 777
6-11 jaar 118 565 184 59 363 603 1.892
12-17 jaar 358 1.479 260 176 647 1.773 4.693
18-24 jaar 324 2.164 160 142 430 2.098 5.318
> 25 jaar 61 564 10 3 14 1.304 1.956
totaal 879 5.012 838 404 1.608 5.895 14.636
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor invaliden; (***) wezenbijslag
TAB 2005 D 234
TAB 2005 D 234
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep, op 31 december 2005
leeftijdsgroep / rang aantal rechtgevende kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 777 73,16%
6-11 jaar 1.892 20,08%
12-17 jaar 4.693 5,06%
18-24 jaar 5.318 1,29%
> 25 jaar 1.956 0,41%
totaal 14.636 100, -%
TAB 2005 D 235
TAB 2005 D 235
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2005
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 393 228 95 40 21 777
6-11 jaar 898 641 252 65 36 1.892
12-17 jaar 2.837 1.398 364 65 29 4.693
18-24 jaar 4.591 655 65 5 2 5.318
> 25 jaar 1.910 38 7 1 - 1.956
totaal 10.629 2.960 783 176 88 14.636
TAB 2005 D 236-1
TAB 2005 D 236-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2005
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 269 134 43 23 13 482
6-11 jaar 435 271 106 33 22 867
12-17 jaar 1.298 616 140 27 16 2.097
18-24 jaar 2.334 281 29 3 1 2.648
> 25 jaar 596 32 6 1 - 635
totaal 4.932 1.334 324 87 52 6.729
TAB 2005 D 236-2
TAB 2005 D 236-2
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2005
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 11 7 4 2 - 24
6-11 jaar 32 19 8 - - 59
12-17 jaar 127 38 9 2 - 176
18-24 jaar 125 16 1 - - 142
> 25 jaar 3 - - - - 3
totaal 298 80 22 4 - 404
TAB 2005 D 236-3
TAB 2005 D 236-3
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2005
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 54 49 32 11 8 154
6-11 jaar 162 119 59 15 8 363
12-17 jaar 414 174 44 13 2 647
18-24 jaar 375 48 7 - - 430
> 25 jaar 13 1 - - - 14
totaal 1.018 391 142 39 18 1.608
TAB 2005 D 236-4
TAB 2005 D 236-4
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2005
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 59 38 16 4 - 117
6-11 jaar 269 232 79 17 6 603
12-17 jaar 998 570 171 23 11 1.773
18-24 jaar 1.757 310 28 2 1 2.098
> 25 jaar 1.298 5 1 - - 1.304
totaal 4.381 1.155 295 46 18 5.895
TAB 2005 D 236-5
TAB 2005 D 236-5
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2005
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 47 20,61%
4 - 6 punten 102 44,74%
7 - 9 punten 47 20,61%
totaal 196 86, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
4 - 5 punten - -
6 - 8 punten 10 4,39%
9 - 11 punten 4 1,75%
12 - 14 punten 7 3,07%
15 - 17 punten 1 0,44%
18 - 20 punten 2 0,88%
+ 20 punten 8 3,51%
totaal 32 14,04%
c) algemeen totaal (a+b) 228 100, -%
TAB 2005 D 237
TAB 2005 D 237
Aantal geboorten in 2005
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 152 80,85%
2de rang en volgende 36 19,15%
totaal 188 100, -%
TAB 2005 D 238
TAB 2005 D 238
Aantal adopties in 2005
indeling van de adopties aantal adopties procent t.o.v. totaal
1) volgens de rang in het onthaalgezin
eerste rang 4 66,67%
2de rang en volgende 2 33,33%
totaal 6 100, -%
2) volgens de leeftijd van het kind bij de adoptie
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2  jaar - -
3 - 5 jaar 1 16,67%
6 - 11 jaar 4 66,67%
12 - 17 jaar - -
18 - 24  jaar 1 16,67%
totaal 6 100, -%
TAB 2005 D 239
TAB 2005 D 239
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2005
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) niet beschikbaar
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 53
totaal 53
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2005 D 240
TAB 2005 D 240