Staat, gemeenschappen en gewesten

Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.431 70,403%
2 kinderen 2.340 22,170%
3 kinderen 607 5,751%
4 kinderen 139 1,317%
5 kinderen en meer 38 0,360%
totaal 10.555 100, -%
TAB 2013 D 231
TAB 2013 D 231
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.880 72,593%
2 kinderen 2.285 21,050%
3 kinderen 554 5,104%
4 kinderen 110 1,013%
5 kinderen en meer 26 0,240%
totaal 10.855 100, -%
TAB 2013 D 232
TAB 2013 D 232
Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2013
rechtsgrond / aantal kinderen in het gezin 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 1.628 142 27 6 - 1.803
gepensioneerden 3.427 1.002 226 44 10 4.709
invaliden 297 171 49 11 7 535
verhoogde schaal
gepensioneerden 299 79 19 6 2 405
invaliden 543 244 85 20 5 897
wezenbijslag
wezen 1.686 647 148 23 2 2.506
totaal 7.880 2.285 554 110 26 10.855
TAB 2013 D 233
TAB 2013 D 233
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond en leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroep / rechtsgrond Wees (*) Gepensioneerd (*) Invalide (*) Gepensioneerd (**) Invalide (***) Wees (****) totaal
0-5 jaar 15 398 107 41 148 84 793
6-11 jaar 127 727 190 80 278 379 1.781
12-17 jaar 282 1.689 315 187 516 1.122 4.111
18-24 jaar 336 3.212 256 248 454 1.942 6.448
> 25 jaar 1.257 317 5 - - - 1.579
totaal 2.017 6.343 873 556 1.396 3.527 14.712
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2013 D 234
TAB 2013 D 234
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroep / rang aantal rechtgevende kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 793 5,390%
6-11 jaar 1.781 12,106%
12-17 jaar 4.111 27,943%
18-24 jaar 6.448 43,828%
> 25 jaar 1.579 10,733%
totaal 14.712 100, -%
TAB 2013 D 235
TAB 2013 D 235
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 371 241 132 30 19 793
6-11 jaar 849 609 253 51 19 1.781
12-17 jaar 2.420 1.285 346 45 15 4.111
18-24 jaar 5.494 867 77 7 3 6.448
> 25 jaar 1.548 26 4 1 - 1.579
totaal 10.682 3.028 812 134 56 14.712
TAB 2013 D 236-1
TAB 2013 D 236-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2013
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 246 159 85 19 11 520
6-11 jaar 495 356 151 30 12 1.044
12-17 jaar 1.355 694 205 23 9 2.286
18-24 jaar 3.245 509 45 4 1 3.804
> 25 jaar 1.548 26 4 1 - 1.579
totaal 6.889 1.744 490 77 33 9.233
TAB 2013 D 236-2
TAB 2013 D 236-2
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2013
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 20 7 9 2 3 41
6-11 jaar 34 25 11 4 6 80
12-17 jaar 125 49 10 2 1 187
18-24 jaar 224 24 - - - 248
> 25 jaar - - - - - -
totaal 403 105 30 8 10 556
TAB 2013 D 236-3
TAB 2013 D 236-3
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2013
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 61 48 25 9 5 148
6-11 jaar 136 94 41 6 1 278
12-17 jaar 303 155 46 8 4 516
18-24 jaar 384 64 5 1 - 454
> 25 jaar - - - - - -
totaal 884 361 117 24 10 1.396
TAB 2013 D 236-4
TAB 2013 D 236-4
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2013
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 44 27 13 - - 84
6-11 jaar 184 134 50 11 - 379
12-17 jaar 637 387 85 12 1 1.122
18-24 jaar 1.641 270 27 2 2 1.942
> 25 jaar - - - - - -
totaal 2.506 818 175 25 3 3.527
TAB 2013 D 236-5
TAB 2013 D 236-5
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 4 1,149%
4 - 6 punten 3 0,862%
7 - 9 punten 3 0,862%
totaal 10 2,87 %
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 1 0,287%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 98 28,161%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 14 4,023%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 43 12,356%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 48 13,793%
12-14 punten over de 3 pijlers 53 15,230%
15-17 punten over de 3 pijlers 32 9,195%
18-20 punten over de 3 pijlers 24 6,897%
+ 20 punten over de 3 pijlers 25 7,184%
totaal 338 97,126%
algemeen totaal (a+b) 348 100, -%
TAB 2013 D 237
TAB 2013 D 237
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 61 57,009%
2de rang en volgende 46 42,991%
totaal 107 100, -%
TAB 2013 D 238
TAB 2013 D 238
Aantal adopties in 2013
indeling van de adopties aantal adopties procent t.o.v. totaal
1) volgens de rang in het onthaalgezin
eerste rang 2 66,667%
2de rang en volgende 1 33,333%
totaal 3 100, -%
2) volgens de leeftijd van het kind bij de adoptie
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar 1 33,333%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar 2 66,667%
totaal 3 100, -%
TAB 2013 D 239
TAB 2013 D 239
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 612
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 87
totaal 699
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 240
TAB 2013 D 240