Buiten België

Aantal geboorten per rang in 2013
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 217 56,072%
2de rang en volgende 170 43,928%
totaal 387 100,-%
TAB 2013 D 223
TAB 2013 D 223
Aantal adopties per rang in 2013
adoptierangen aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 4 100,- %
2de rang en volgende - 0,000%
totaal 4 100,-%
TAB 2013 D 224
TAB 2013 D 224