Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per rang, op 31 december 2008
rang aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
rang 1 19.796 56,71%
rang 2 10.228 29,30%
rang 3 3.435 9,84%
rang 4 1.017 2,91%
rang 5 en hoger 431 1,23%
totaal 34.907 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2008 D 13
TAB 2008 D 13
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per leeftijd (algemeen), op 31 december 2008
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.134 14,71%
6-11 jaar 13.288 38,07%
12-17 jaar 11.920 34,15%
18-20 jaar 4.565 13,08%
totaal 34.907 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2008 D 14-1
TAB 2008 D 14-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per leeftijd (detail), op 31 december 2008
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 1.592 4,56%
3-5 jaar 3.542 10,15%
6-11 jaar 13.288 38,07%
12-17 jaar 11.920 34,15%
18-20 jaar 4.565 13,08%
totaal 34.907 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2008 D 14-2
TAB 2008 D 14-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2008
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 24.996 71,61%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.462 15,65%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 3.510 10,06%
wezenbijslag 939 2,69%
totaal 34.907 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 15
TAB 2008 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2008
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 20.840 59,70%
wees 219 0,63%
werkloos < 6 maanden 416 1,19%
werkloos > 6 maanden 1.738 4,98%
gepensioneerd 144 0,41%
invalide 1.639 4,70%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.227 14,97%
gepensioneerd 235 0,67%
invalide (***) 3.510 10,06%
wezenbijslag
wees 939 2,69%
totaal 34.907 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 16
TAB 2008 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2008
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 20.840 59,70%
werklozen (**) 7.381 21,14%
gepensioneerden 379 1,09%
invaliden (**) 5.149 14,75%
wezen 1.158 3,32%
totaal 34.907 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 17
TAB 2008 D 17
Aantal kinderen met een aandoening (*), volgens zelfredzaamheidsgraad en ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2008
ernst van de aandoening aantal kinderen < 21 jaar (*) procent t.o.v. totaal
a) zelfredzaamheidsgraden
0-3 graden 3.640 10,43%
4-6 graden 5.400 15,47%
7-9 graden 2.330 6,67%
totaal 11.370 32,57%
b) punten volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 59 0,17%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 7.563 21,67%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 928 2,66%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 3.266 9,36%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 2.828 8,10%
12-14 punten over de 3 pijlers 3.520 10,08%
15-17 punten over de 3 pijlers 2.155 6,17%
18-20 punten over de 3 pijlers 1.355 3,88%
+ 20 punten over de 3 pijlers 1.863 5,34%
Totaal 23.537 67,43%
c) algemeen totaal (a+b) 34.907 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2008 D 18
TAB 2008 D 18