Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per rang, op 31 december 2007
rang aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
rang 1 18.735 56,79%
rang 2 9.568 29,00%
rang 3 3.229 9,79%
rang 4 1.012 3,07%
rang 5 en hoger 445 1,35%
totaal 32.989 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 13
TAB 2007 D 13
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per leeftijd (algemeen), op 31 december 2007
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.207 15,78%
6-11 jaar 12.828 38,89%
12-17 jaar 10.581 32,07%
18-20 jaar 4.373 13,26%
totaal 32.989 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 14-1
TAB 2007 D 14-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per leeftijd (detail), op 31 december 2007
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 1.646 4,99%
3-5 jaar 3.561 10,79%
6-11 jaar 12.828 38,89%
12-17 jaar 10.581 32,07%
18-20 jaar 4.373 13,26%
totaal 32.989 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 14-2
TAB 2007 D 14-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2007
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 23.388 70,90%
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 5.484 16,62%
verhoogde schaal voor invaliden (**) 3.218 9,75%
wezenbijslag 899 2,73%
totaal 32.989 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 15
TAB 2007 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 19.690 59,69%
wees 185 0,56%
werkloos < 6 maanden 369 1,12%
werkloos > 6 maanden 1.543 4,68%
gepensioneerd 146 0,44%
invalide 1.455 4,41%
verhoogde schaal
werkloos (**) 5.237 15,87%
gepensioneerd 247 0,75%
invalide (**) 3.218 9,75%
wezenbijslag
wees 899 2,73%
totaal 32.989 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 16
TAB 2007 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2007
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 19.690 59,69%
werklozen (**) 7.149 21,67%
gepensioneerden 393 1,19%
invaliden (**) 4.673 14,17%
wezen 1.084 3,29%
totaal 32.989 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 17
TAB 2007 D 17
Aantal kinderen met een aandoening (*), volgens zelfredzaamheidsgraad en ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2007
ernst van de aandoening aantal kinderen < 21 jaar (*) procent t.o.v. totaal
a) zelfredzaamheidsgraden
0-3 graden 4.799 14,55%
4-6 graden 6.958 21,09%
7-9 graden 2.906 8,81%
totaal 14.663 44,45%
b) punten volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 72 0,22%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 5.769 17,49%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 545 1,65%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 2.854 8,65%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 1.814 5,50%
12-14 punten over de 3 pijlers 2.668 8,09%
15-17 punten over de 3 pijlers 1.852 5,61%
18-20 punten over de 3 pijlers 1.174 3,56%
+ 20 punten over de 3 pijlers 1.578 4,78%
Totaal 18.326 55,55%
c) algemeen totaal (a+b) 32.989 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 D 18
TAB 2007 D 18