Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per rang, op 31 december 2006
rang aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
rang 1 17.291 56,86%
rang 2 8.772 28,84%
rang 3 2.979 9,80%
rang 4 924 3,04%
rang 5 en hoger 446 1,47%
totaal 30.412 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 13
TAB 2006 D 13
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per leeftijd (algemeen), op 31 december 2006
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.013 16,48%
6-11 jaar 11.317 37,21%
12-17 jaar 9.835 32,34%
18-20 jaar 4.247 13,96%
totaal 30.412 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 14-1
TAB 2006 D 14-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per leeftijd (detail), op 31 december 2006
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 1.609 5,29%
3-5 jaar 3.404 11,19%
6-11 jaar 11.317 37,21%
12-17 jaar 9.835 32,34%
18-20 jaar 4.247 13,96%
totaal 30.412 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 14-2
TAB 2006 D 14-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per schaal, op 31 december 2006
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 21.300 70,04%
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 5.419 17,82%
verhoogde schaal voor invaliden 2.871 9,44%
wezenbijslag 822 2,70%
totaal 30.412 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 15
TAB 2006 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2006
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 17.835 58,64%
wees 179 0,59%
werkloos < 6 maanden 348 1,14%
werkloos > 6 maanden 1.437 4,73%
gepensioneerd 134 0,44%
invalide 1.367 4,49%
verhoogde schaal
werkloos 5.183 17,04%
gepensioneerd 236 0,78%
invalide 2.871 9,44%
wezenbijslag
wees 822 2,70%
totaal 30.412 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 16
TAB 2006 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2006
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 17.835 58,64%
werklozen 6.968 22,91%
gepensioneerden 370 1,22%
invaliden 4.238 13,94%
wezen 1.001 3,29%
totaal 30.412 100,-%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 17
TAB 2006 D 17
Aantal kinderen met een aandoening, volgens zelfredzaamheidsgraad en ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2006
ernst van de aandoening aantal kinderen < 21 jaar (*) procent t.o.v. totaal
a) zelfredzaamheidsgraden
0-3 graden 6.142 20,20%
4-6 graden 8.594 28,26%
7-9 graden 3.495 11,49%
totaal 18.231 59,95%
b) punten volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 58 0,19%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 3.632 11,94%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 454 1,49%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 1.830 6,02%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 1.037 3,41%
12-14 punten over de 3 pijlers 1.711 5,63%
15-17 punten over de 3 pijlers 1.429 4,70%
18-20 punten over de 3 pijlers 909 2,99%
+ 20 punten over de 3 pijlers 1.121 3,69%
Totaal 12.181 40,05%
c) algemeen totaal (a+b) 30.412 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 18
TAB 2006 D 18