Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per rang, op 31 december 2005
rang aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
rang 1 16.600 57,40%
rang 2 8.193 28,33%
rang 3 2.843 9,83%
rang 4 859 2,97%
rang 5 en hoger 425 1,47%
totaal 28.920 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 13
TAB 2005 D 13
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per leeftijd (algemeen), op 31 december 2005
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 4.986 17,24%
6-11 jaar 10.228 35,37%
12-17 jaar 9.597 33,18%
18-20 jaar 4.109 14,21%
totaal 28.920 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 14-1
TAB 2005 D 14-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per leeftijd (detail), op 31 december 2005
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 1.606 5,55%
3-5 jaar 3.380 11,69%
6-11 jaar 10.228 35,37%
12-17 jaar 9.597 33,18%
18-20 jaar 4.109 14,21%
totaal 28.920 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 14-2
TAB 2005 D 14-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per schaal, op 31 december 2005
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 20.056 69,35%
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 5.372 18,58%
verhoogde schaal voor invaliden 2.694 9,32%
wezenbijslag 798 2,76%
totaal 28.920 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 15
TAB 2005 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 16.854 58,28%
wees 167 0,58%
werkloos < 6 maanden 340 1,18%
werkloos > 6 maanden 1.291 4,46%
gepensioneerd 121 0,42%
invalide 1.283 4,44%
verhoogde schaal
werkloos 5.145 17,79%
gepensioneerd 227 0,78%
invalide 2.694 9,32%
wezenbijslag
wees 798 2,76%
totaal 28.920 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 16
TAB 2005 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2005
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 16.854 58,28%
werklozen 6.776 23,43%
gepensioneerden 348 1,20%
invaliden 3.977 13,75%
wezen 965 3,34%
totaal 28.920 100,-%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 17
TAB 2005 D 17
Aantal kinderen met een aandoening, volgens zelfredzaamheidsgraad en ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2005
ernst van de aandoening aantal kinderen < 21 jaar (*) procent t.o.v. totaal
a) zelfredzaamheidsgraden
0-3 graden 6.896 23,85%
4-6 graden 9.318 32,22%
7-9 graden 3.865 13,36%
totaal 20.079 69,43%
b) punten volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
4-5 punten 76 0,26%
6-8 punten 2.916 10,08%
9-11 punten 1.991 6,88%
12-14 punten 1.177 4,07%
15-17 punten 1.103 3,81%
18-20 punten 714 2,47%
+ 20 punten 864 2,99%
totaal 8.841 30,57%
c) algemeen totaal (a+b) 28.920 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 18
TAB 2005 D 18