Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per rang, op 31 december 2013
rang aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
rang 1 26.439 57,162%
rang 2 13.585 29,371%
rang 3 4.552 9,842%
rang 4 1.195 2,584%
rang 5 en hoger 482 1,042%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 13
TAB 2013 D 13
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per leeftijd (algemeen), op 31 december 2013
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 6.332 13,690%
6-11 jaar 15.540 33,598%
12-17 jaar 17.767 38,413%
18-20 jaar 6.614 14,300%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 14-1
TAB 2013 D 14-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per leeftijd (detail), op 31 december 2013
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 1.931 4,175%
3-5 jaar 4.401 9,515%
6-11 jaar 15.540 33,598%
12-17 jaar 17.767 38,413%
18-20 jaar 6.614 14,300%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 14-2
TAB 2013 D 14-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2013
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 33.651 72,754%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.761 12,455%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 5.676 12,272%
wezenbijslag 1.165 2,519%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 15
TAB 2013 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 27.200 58,807%
wees 284 0,614%
werkloos < 6 maanden 702 1,518%
werkloos > 6 maanden 2.569 5,554%
gepensioneerd 207 0,448%
invalide 2.689 5,814%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.476 11,839%
gepensioneerd 285 0,616%
invalide (***) 5.676 12,272%
wezenbijslag
wees 1.165 2,519%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 16
TAB 2013 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2013
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 27.200 58,807%
werklozen (**) 8.747 18,911%
gepensioneerden 492 1,064%
invaliden (**) 8.365 18,085%
wezen 1.449 3,133%
totaal 46.253 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 17
TAB 2013 D 17
Aantal kinderen met een aandoening (*), volgens zelfredzaamheidsgraad en ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2013
ernst van de aandoening aantal kinderen < 21 jaar (*) procent t.o.v. totaal
a) zelfredzaamheidsgraden
0-3 graden 142 0,307%
4-6 graden 225 0,486%
7-9 graden 218 0,471%
totaal 585 1,265%
b) punten volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 50 0,108%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 18.668 40,361%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 1.846 3,991%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 5.599 12,105%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 5.321 11,504%
12-14 punten over de 3 pijlers 6.121 13,234%
15-17 punten over de 3 pijlers 3.186 6,888%
18-20 punten over de 3 pijlers 2.119 4,581%
+ 20 punten over de 3 pijlers 2.758 5,963%
Totaal 45.668 98,735%
c) algemeen totaal (a+b) 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 18
TAB 2013 D 18