Detailgegevens

Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin, per rechtsgrond, op 31 december 2007
rechtsgrond gemiddeld aantal kinderen afwijking t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1,75 +0,02
wees 1,11 -0,63
< 6 maanden werkloos 1,72 -0,01
> 6 maanden werkloos 1,70 -0,04
gepensioneerd 1,28 -0,46
invalide 1,62 -0,12
verhoogde schaal
werkloos (*) 1,83 +0,09
gepensioneerd 1,58 -0,16
invalide (*) 1,79 +0,06
wezenbijslag
wees 1,46 -0,28
totaal 1,74 -
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 128
TAB 2007 D 128
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin, per schaal, op 31 december 2007
schaal gemiddeld aantal kinderen afwijking t.o.v. totaal
gewone schaal 1,73 -0,01
verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden 1,82 +0,08
verhoogde schaal voor invaliden (*) 1,79 +0,06
wezenbijslag 1,46 -0,28
totaal 1,74 -
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 129
TAB 2007 D 129
Aantal bijslagtrekkende gezinnen, volgens aantal kinderen en schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
1 kind 430.329 58.251 20.915 14.468 523.963
2 kinderen 349.977 34.150 10.851 5.458 400.436
3 kinderen 107.357 14.853 4.935 1.490 128.635
4 kinderen 25.009 5.794 1.965 386 33.154
5 kinderen en meer 7.278 3.043 1.086 116 11.523
totaal 919.950 116.091 39.752 21.918 1.097.711
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 130
TAB 2007 D 130
Aantal bijslagtrekkende gezinnen, volgens aantal kinderen en rechtsgrond, op 31 december 2007
aantal gezinnen / rechtsgrond arbeids prestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensio- neerd (a) invalide (a) werkloos (b) (*) gepensio neerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
1 kind 361.956 16.535 7.064 25.937 5.825 13.012 54.868 3.383 20.915 14.468 523.963
2 kinderen 321.545 1.229 4.212 14.996 1.150 6.845 32.981 1.169 10.851 5.458 400.436
3 kinderen 97.548 243 1.606 5.461 277 2.222 14.379 474 4.935 1.490 128.635
4 kinderen 21.957 61 517 1.755 80 639 5.603 191 1.965 386 33.154
5 kinderen en meer 6.170 21 194 665 19 209 2.958 85 1.086 116 11.523
totaal 809.176 18.089 13.593 48.814 7.351 22.927 110.789 5.302 39.752 21.918 1.097.711
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 131
TAB 2007 D 131