Basisgegevens

Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen aantal gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 523.963 47,73%
2 kinderen 400.436 36,48%
3 kinderen 128.635 11,72%
4 kinderen 33.154 3,02%
5 kinderen en meer 11.523 1,05%
totaal 1.097.711 100, -%
TAB 2007 D 124
TAB 2007 D 124
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per schaal, op 31 december 2007
schaal aantal gezinnen procent t.o.v. totaal
gewone schaal 919.950 83,81%
verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden 116.091 10,58%
verhoogde schaal voor invaliden (*) 39.752 3,62%
wezenbijslag 21.918 2,00%
totaal 1.097.711 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 125
TAB 2007 D 125
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per rechtsgrond, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal gezinnen procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 809.176 73,71%
wees 18.089 1,65%
< 6 maanden werkloos 13.593 1,24%
> 6 maanden werkloos 48.814 4,45%
gepensioneerd 7.351 0,67%
invalide 22.927 2,09%
verhoogde schaal
werkloos (*) 110.789 10,09%
gepensioneerd 5.302 0,48%
invalide (*) 39.752 3,62%
wezenbijslag
wees 21.918 2,00%
totaal 1.097.711 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 126
TAB 2007 D 126
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin, op 31 december 2007
gemiddeld aantal kinderen 1,74
TAB 2007 D 127
TAB 2007 D 127