Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 202.164 189.670 222.128 155.974 324 770.260
rang 2 141.877 140.463 126.981 30.914 13 440.248
rang 3 48.404 46.248 28.568 2.848 2 126.070
rang 4 13.029 11.136 4.577 279 1 29.022
rang 5 en  hoger 5.485 3.409 832 104 - 9.830
totaal 410.959 390.926 383.086 190.119 340 1.375.430
TAB 2005 D 12-1
TAB 2005 D 12-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 833 2.944 8.830 9.864 13.042 35.513
rang 2 414 1.794 3.633 1.319 206 7.366
rang 3 188 748 908 115 39 1.998
rang 4 83 255 177 14 10 539
rang 5 en  hoger 46 94 45 3 - 188
totaal 1.564 5.835 13.593 11.315 13.297 45.604
TAB 2005 D 12-10
TAB 2005 D 12-10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 163 712 1.814 1.579 396 4.664
rang 2 93 395 734 175 95 1.492
rang 3 42 150 126 10 15 343
rang 4 17 57 25 3 5 107
rang 5 en  hoger 11 12 12 - 3 38
totaal 326 1.326 2.711 1.767 514 6.644
TAB 2005 D 12-2
TAB 2005 D 12-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 5.043 3.454 3.590 2.332 8 14.427
rang 2 2.705 2.231 1.742 353 - 7.031
rang 3 1.005 842 385 31 - 2.263
rang 4 342 253 59 5 - 659
rang 5 en  hoger 178 83 16 3 - 280
totaal 9.273 6.863 5.792 2.724 8 24.660
TAB 2005 D 12-3
TAB 2005 D 12-3
Nombre d'enfants bénéficiaires par rang et par âge, fondement légal: chômeur > 6 mois - taux ordinaire, au 31 décembre 2005
rang / âge 0-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-24 ans > 25 ans total
rang 1 12.149 11.349 13.506 10.145 209 47.358
rang 2 8.052 7.514 6.163 1.381 4 23.114
rang 3 3.540 2.675 1.361 139 - 7.715
rang 4 1.224 791 237 24 - 2.276
rang 5 et supérieur 530 271 58 4 - 863
total 25.495 22.600 21.325 11.693 213 81.326
TAB 2005 D 12-4
TAB 2005 D 12-4
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 201 547 1.567 2.400 2.567 7.282
rang 2 125 327 793 321 67 1.633
rang 3 67 138 187 33 4 429
rang 4 35 36 46 1 2 120
rang 5 en  hoger 14 22 12 2 - 50
totaal 442 1.070 2.605 2.757 2.640 9.514
TAB 2005 D 12-5
TAB 2005 D 12-5
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.775 3.925 6.792 5.727 289 19.508
rang 2 1.995 2.728 3.330 754 22 8.829
rang 3 917 1.045 689 71 1 2.723
rang 4 305 312 123 10 1 751
rang 5 en  hoger 155 99 22 1 - 277
totaal 6.147 8.109 10.956 6.563 313 32.088
TAB 2005 D 12-6
TAB 2005 D 12-6
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maand - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 26.246 30.597 40.304 23.498 63 120.708
rang 2 19.700 20.815 18.395 3.636 - 62.546
rang 3 10.768 9.550 5.258 489 - 26.065
rang 4 4.859 3.516 1.445 78 - 9.898
rang 5 en  hoger 3.248 1.988 462 33 - 5.731
totaal 64.821 66.466 65.864 27.734 63 224.948
TAB 2005 D 12-7
TAB 2005 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2005
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 194 463 1.777 2.823 169 5.426
rang 2 151 394 1.020 497 6 2.068
rang 3 93 251 431 57 1 833
rang 4 59 136 138 9 - 342
rang 5 en  hoger 55 96 39 2 - 192
totaal 552 1.340 3.405 3.388 176 8.861
TAB 2005 D 12-8
TAB 2005 D 12-8
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 3.909 6.573 14.366 10.944 544 36.336
rang 2 3.334 5.298 7.207 1.601 13 17.453
rang 3 2.058 2.949 2.240 205 3 7.455
rang 4 1.158 1.285 596 39 - 3.078
rang 5 en  hoger 938 737 207 6 - 1.888
totaal 11.397 16.842 24.616 12.795 560 66.210
TAB 2005 D 12-9
TAB 2005 D 12-9