Gewone schaal, verhoogde schaal, wezenbijslag

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 242.956 233.669 250.727 233.467 14.073 974.892
rang 2 179.213 163.366 146.144 49.434 238 538.395
rang 3 62.430 53.752 33.473 4.481 28 154.164
rang 4 17.479 13.020 5.252 338 8 36.097
rang 5 en  hoger 7.240 3.943 916 39 - 12.138
totaal 509.318 467.750 436.512 287.759 14.347 1.715.686
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 11-1
TAB 2013 D 11-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21.301 23.336 28.121 26.004 - 98.762
rang 2 16.894 15.957 14.701 4.349 - 51.901
rang 3 10.088 7.881 4.528 481 - 22.978
rang 4 4.403 2.960 1.093 72 - 8.528
rang 5 en  hoger 2.640 1.316 271 8 - 4.235
totaal 55.326 51.450 48.714 30.914 - 186.404
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 11-2
TAB 2013 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 7.060 11.402 20.472 17.257 - 56.191
rang 2 6.309 8.658 10.367 2.783 - 28.117
rang 3 4.269 4.581 3.103 310 - 12.263
rang 4 2.108 1.773 736 37 - 4.654
rang 5 en  hoger 1.389 862 184 4 - 2.439
totaal 21.135 27.276 34.862 20.391 - 103.664
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 11-3
TAB 2013 D 11-3
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 837 2.842 7.741 11.989 - 23.409
rang 2 378 1.482 3.267 1.582 - 6.709
rang 3 141 544 759 162 - 1.606
rang 4 55 175 163 8 - 401
rang 5 en  hoger 35 57 22 - - 114
totaal 1.446 5.100 11.952 13.741 - 32.239
TAB 2013 D 11-4
TAB 2013 D 11-4