Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2014
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 286.743 300.338 337.960 335.389 16.641 1.277.071
rang 2 217.226 213.543 196.569 71.328 258 698.924
rang 3 84.490 76.713 48.469 7.206 31 216.909
rang 4 26.414 20.319 8.576 608 8 55.925
rang 5 en  hoger 12.375 7.165 1.654 69 - 21.263
totaal 627.248 618.078 593.228 414.600 16.938 2.270.092
TAB 2014 D 10
TAB 2014 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2014
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 1.090.716 608.649 178.442 41.862 14.218 1.933.887
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 97.307 51.445 23.118 8.548 4.196 184.614
verhoogde schaal voor invaliden (**) 61.939 30.834 13.453 5.064 2.722 114.012
wezenbijslag 27.109 7.996 1.896 451 127 37.579
totaal 1.277.071 698.924 216.909 55.925 21.263 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 7-1
TAB 2014 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2014
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 952.493 551.362 158.468 36.176 11.902 1.710.401
wees 20.047 2.040 515 110 36 22.748
werkloos < 6 maanden 17.408 8.739 3.172 965 389 30.673
werkloos > 6 maanden 57.898 28.962 10.637 3.038 1.298 101.833
gepensioneerd 8.393 1.713 397 92 40 10.635
invalide 34.477 15.833 5.253 1.481 553 57.597
verhoogde schaal
werkloos (**) 91.923 49.790 22.533 8.356 4.080 176.682
gepensioneerd 5.384 1.655 585 192 116 7.932
invalide (**) 61.939 30.834 13.453 5.064 2.722 114.012
wezenbijslag
wees 27.109 7.996 1.896 451 127 37.579
totaal 1.277.071 698.924 216.909 55.925 21.263 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 7-2
TAB 2014 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2014
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 548.300 531.017 494.075 343.557 16.938 1.933.887
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 54.416 51.192 47.690 31.316 - 184.614
verhoogde schaal voor invaliden (**) 22.998 30.036 37.932 23.046 - 114.012
wezenbijslag 1.534 5.833 13.531 16.681 - 37.579
totaal 627.248 618.078 593.228 414.600 16.938 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 8-1
TAB 2014 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2014
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 492.284 476.351 438.729 302.778 259 1.710.401
wees 292 1.511 3.362 3.042 14.541 22.748
werkloos < 6 maanden 11.713 8.724 6.570 3.664 2 30.673
werkloos > 6 maanden 32.655 28.997 24.658 15.482 41 101.833
gepensioneerd 520 1.070 2.494 4.777 1.774 10.635
invalide 10.836 14.364 18.262 13.814 321 57.597
verhoogde schaal
werkloos (**) 53.897 50.094 45.225 27.466 - 176.682
gepensioneerd 519 1.098 2.465 3.850 - 7.932
invalide (**) 22.998 30.036 37.932 23.046 - 114.012
wezenbijslag
wees 1.534 5.833 13.531 16.681 - 37.579
totaal 627.248 618.078 593.228 414.600 16.938 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 8-2
TAB 2014 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 184.129 2.294 16.068 329 70 5.048 200 208.138
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.100 355 2.170 53 9 893 24 19.604
verhoogde schaal voor invaliden (***) 11.813 382 2.094 43 14 1.010 36 15.392
wezenbijslag 7.474 156 1.057 28 6 407 12 9.140
totaal 219.516 3.187 21.389 453 99 7.358 272 252.274
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-1
TAB 2014 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 164.294 1.820 13.102 260 50 3.987 142 183.655
wees 1.427 47 261 2 1 94 5 1.837
werkloos < 6 maanden 1.923 44 298 4 1 68 4 2.342
werkloos > 6 maanden 7.804 168 1.103 27 10 316 16 9.444
gepensioneerd 1.880 44 201 3 1 69 7 2.205
invalide 6.801 171 1.103 33 7 514 26 8.655
verhoogde bijslag
werkloos (***) 14.535 331 1.961 46 9 794 22 17.698
gepensioneerd 1.565 24 209 7 - 99 2 1.906
invalide (***) 11.813 382 2.094 43 14 1.010 36 15.392
wezenbijslag
wees 7.474 156 1.057 28 6 407 12 9.140
totaal 219.516 3.187 21.389 453 99 7.358 272 252.274
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-2
TAB 2014 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 111.065 749 23.422 183 135.419
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 9.327 127 2.232 26 11.712
verhoogde schaal voor invaliden (**) 5.915 114 1.599 26 7.654
wezenbijslag 5.905 79 1.541 16 7.541
totaal 132.212 1.069 28.794 251 162.326
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-3
TAB 2014 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 98.326 603 20.050 144 119.123
wees 941 10 250 4 1.205
werkloos < 6 maanden 1.034 11 272 5 1.322
werkloos > 6 maanden 4.759 54 1.213 12 6.038
gepensioneerd 2.063 19 488 2 2.572
invalide 3.942 52 1.149 16 5.159
verhoogde schaal
werkloos (**) 7.779 105 1.861 23 9.768
gepensioneerd 1.548 22 371 3 1.944
invalide (**) 5.915 114 1.599 26 7.654
wezenbijslag
wees 5.905 79 1.541 16 7.541
totaal 132.212 1.069 28.794 251 162.326
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-4
TAB 2014 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) Niet beschikbaar Niet beschikbaar 16.938
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden n.v.t. n.v.t. n.v.t.
verhoogde schaal voor invaliden (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 16.938
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-5
TAB 2014 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties Niet beschikbaar Niet beschikbaar 259
wees Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.541
werkloos < 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 2
werkloos > 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 41
gepensioneerd Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1.774
invalide Niet beschikbaar Niet beschikbaar 321
verhoogde schaal
werkloos (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
gepensioneerd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
invalide (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag
wees n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 16.938
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-6
TAB 2014 D 9-6