Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2012
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 277.308 269.815 306.354 285.248 14.487 1.153.212
rang 2 201.172 186.538 173.293 56.860 238 618.101
rang 3 74.053 64.753 41.283 5.311 29 185.429
rang 4 23.755 17.840 7.228 472 9 49.304
rang 5 en  hoger 11.332 6.089 1.425 66 - 18.912
totaal 587.620 545.035 529.583 347.957 14.763 2.024.958
TAB 2012 D 10
TAB 2012 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2012
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 973.717 532.571 150.191 35.913 12.059 1.704.451
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 102.496 52.614 22.596 8.641 4.399 190.746
verhoogde schaal voor invaliden (**) 53.632 26.184 11.016 4.330 2.314 97.476
wezenbijslag 23.367 6.732 1.626 420 140 32.285
totaal 1.153.212 618.101 185.429 49.304 18.912 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 7-1
TAB 2012 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2012
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 840.659 477.833 131.952 30.319 9.727 1.490.490
wees 17.702 1.865 441 115 50 20.173
werkloos < 6 maanden 18.185 8.729 2.980 911 390 31.195
werkloos > 6 maanden 57.129 27.798 9.729 3.078 1.334 99.068
gepensioneerd 7.437 1.548 340 97 32 9.454
invalide 32.605 14.798 4.749 1.393 526 54.071
verhoogde schaal
werkloos (**) 97.674 51.065 22.071 8.441 4.300 183.551
gepensioneerd 4.822 1.549 525 200 99 7.195
invalide (**) 53.632 26.184 11.016 4.330 2.314 97.476
wezenbijslag
wees 23.367 6.732 1.626 420 140 32.285
totaal 1.153.212 618.101 185.429 49.304 18.912 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 7-2
TAB 2012 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2012
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 509.705 461.702 434.327 283.954 14.763 1.704.451
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 56.606 52.505 50.179 31.456 - 190.746
verhoogde schaal voor invaliden (**) 19.782 25.631 33.022 19.041 - 97.476
wezenbijslag 1.527 5.197 12.055 13.506 - 32.285
totaal 587.620 545.035 529.583 347.957 14.763 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 8-1
TAB 2012 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2012
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 452.071 409.358 381.689 247.124 248 1.490.490
wees 290 1.497 3.262 2.737 12.387 20.173
werkloos < 6 maanden 12.476 8.660 6.554 3.498 7 31.195
werkloos > 6 maanden 32.575 27.689 23.830 14.925 49 99.068
gepensioneerd 444 972 2.280 4.030 1.728 9.454
invalide 11.849 13.526 16.712 11.640 344 54.071
verhoogde schaal
werkloos (**) 56.189 51.544 47.887 27.931 - 183.551
gepensioneerd 417 961 2.292 3.525 - 7.195
invalide (**) 19.782 25.631 33.022 19.041 - 97.476
wezenbijslag
wees 1.527 5.197 12.055 13.506 - 32.285
totaal 587.620 545.035 529.583 347.957 14.763 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 8-2
TAB 2012 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 157.248 1.938 16.008 331 48 4.149 148 179.870
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.557 295 2.713 51 12 887 20 20.535
verhoogde schaal voor invaliden (***) 9.851 259 1.981 43 12 911 23 13.080
wezenbijslag 6.320 140 1.079 22 3 354 5 7.923
totaal 189.976 2.632 21.781 447 75 6.301 196 221.408
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-1
TAB 2012 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 138.842 1.597 12.950 273 38 3.194 110 157.004
wees 1.351 34 262 4 2 74 6 1.733
werkloos < 6 maanden 1.898 45 292 9 1 59 2 2.306
werkloos > 6 maanden 7.573 123 1.227 16 1 316 9 9.265
gepensioneerd 1.684 17 193 2 - 64 8 1.968
invalide 5.900 122 1.084 27 6 442 13 7.594
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.050 272 2.456 47 10 797 15 18.647
gepensioneerd 1.507 23 257 4 2 90 5 1.888
invalide (***) 9.851 259 1.981 43 12 911 23 13.080
wezenbijslag
wees 6.320 140 1.079 22 3 354 5 7.923
totaal 189.976 2.632 21.781 447 75 6.301 196 221.408
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-2
TAB 2012 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 84.455 484 18.971 174 104.084
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 8.645 57 2.193 26 10.921
verhoogde schaal voor invaliden (**) 4.603 57 1.285 16 5.961
wezenbijslag 4.298 46 1.227 12 5.583
totaal 102.001 644 23.676 228 126.549
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-3
TAB 2012 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 73.544 392 16.048 136 90.120
wees 752 11 237 4 1.004
werkloos < 6 maanden 940 4 244 4 1.192
werkloos > 6 maanden 4.471 25 1.146 18 5.660
gepensioneerd 1.656 12 391 3 2.062
invalide 3.092 40 905 9 4.046
verhoogde schaal
werkloos (**) 7.348 49 1.863 24 9.284
gepensioneerd 1.297 8 330 2 1.637
invalide (**) 4.603 57 1.285 16 5.961
wezenbijslag
wees 4.298 46 1.227 12 5.583
totaal 102.001 644 23.676 228 126.549
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-4
TAB 2012 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.763
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden n.v.t. n.v.t. n.v.t.
verhoogde schaal voor invaliden (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.763
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-5
TAB 2012 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties Niet beschikbaar Niet beschikbaar 248
wees Niet beschikbaar Niet beschikbaar 12.387
werkloos < 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 7
werkloos > 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 49
gepensioneerd Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1.728
invalide Niet beschikbaar Niet beschikbaar 344
verhoogde schaal
werkloos (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
gepensioneerd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
invalide (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag
wees n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.763
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-6
TAB 2012 D 9-6