Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 275.378 265.378 304.952 277.944 14.925 1.138.577
rang 2 198.190 184.387 171.915 54.314 261 609.067
rang 3 73.092 63.955 40.353 5.047 36 182.483
rang 4 23.399 17.618 7.046 443 11 48.517
rang 5 en  hoger 11.295 6.114 1.398 53 - 18.860
totaal 581.354 537.452 525.664 337.801 15.233 1.997.504
TAB 2011 D 10
TAB 2011 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2011
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 961.998 525.034 148.009 35.414 12.043 1.682.498
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 104.051 53.171 22.574 8.653 4.476 192.925
verhoogde schaal voor invaliden (**) 49.339 24.148 10.254 4.026 2.201 89.968
wezenbijslag 23.189 6.714 1.646 424 140 32.113
totaal 1.138.577 609.067 182.483 48.517 18.860 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 7-1
TAB 2011 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2011
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 832.915 472.278 130.220 29.817 9.645 1.474.875
wees 17.704 1.823 416 125 61 20.129
werkloos < 6 maanden 18.455 8.721 3.084 995 471 31.726
werkloos > 6 maanden 57.010 27.718 9.828 3.157 1.334 99.047
gepensioneerd 7.171 1.503 336 102 35 9.147
invalide 28.743 12.991 4.125 1.218 497 47.574
verhoogde schaal
werkloos (**) 99.254 51.574 22.035 8.466 4.379 185.708
gepensioneerd 4.797 1.597 539 187 97 7.217
invalide (**) 49.339 24.148 10.254 4.026 2.201 89.968
wezenbijslag
wees 23.189 6.714 1.646 424 140 32.113
totaal 1.138.577 609.067 182.483 48.517 18.860 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 7-2
TAB 2011 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2011
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 505.628 454.790 430.770 276.077 15.233 1.682.498
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 56.378 53.430 52.026 31.091 - 192.925
verhoogde schaal voor invaliden (**) 17.821 23.846 30.750 17.551 - 89.968
wezenbijslag 1.527 5.386 12.118 13.082 - 32.113
totaal 581.354 537.452 525.664 337.801 15.233 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 8-1
TAB 2011 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2011
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 449.506 403.882 379.937 241.281 269 1.474.875
wees 267 1.522 3.142 2.579 12.619 20.129
werkloos < 6 maanden 12.841 8.779 6.692 3.411 3 31.726
werkloos > 6 maanden 32.699 28.013 23.645 14.627 63 99.047
gepensioneerd 429 877 2.238 3.715 1.888 9.147
invalide 9.886 11.717 15.116 10.464 391 47.574
verhoogde schaal
werkloos (**) 55.982 52.429 49.621 27.676 - 185.708
gepensioneerd 396 1.001 2.405 3.415 - 7.217
invalide (**) 17.821 23.846 30.750 17.551 - 89.968
wezenbijslag
wees 1.527 5.386 12.118 13.082 - 32.113
totaal 581.354 537.452 525.664 337.801 15.233 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 8-2
TAB 2011 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 158.546 2.116 14.756 335 52 3.864 150 179.819
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.827 356 2.570 82 13 913 11 20.772
verhoogde schaal voor invaliden (***) 9.315 261 1.884 60 15 802 17 12.354
wezenbijslag 6.352 170 948 38 4 337 7 7.856
totaal 191.040 2.903 20.158 515 84 5.916 185 220.801
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-1
TAB 2011 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 140.583 1.736 12.034 253 42 2.995 104 157.747
wees 1.351 44 232 8 1 83 7 1.726
werkloos < 6 maanden 1.930 40 256 8 3 62 1 2.300
werkloos > 6 maanden 7.622 120 1.158 34 2 309 15 9.260
gepensioneerd 1.615 32 186 5 1 58 10 1.907
invalide 5.445 144 890 27 3 357 13 6.879
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.293 344 2.328 78 12 813 7 18.875
gepensioneerd 1.534 12 242 4 1 100 4 1.897
invalide (***) 9.315 261 1.884 60 15 802 17 12.354
wezenbijslag
wees 6.352 170 948 38 4 337 7 7.856
totaal 191.040 2.903 20.158 515 84 5.916 185 220.801
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-2
TAB 2011 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 79.800 440 15.859 159 96.258
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 8.340 71 1.869 39 10.319
verhoogde schaal voor invaliden (**) 4.047 47 1.075 28 5.197
wezenbijslag 4.131 47 1.034 14 5.226
totaal 96.318 605 19.837 240 117.000
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-3
TAB 2011 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 69.578 352 13.477 127 83.534
wees 668 12 170 3 853
werkloos < 6 maanden 898 13 195 5 1.111
werkloos > 6 maanden 4.330 35 989 13 5.367
gepensioneerd 1.509 6 291 2 1.808
invalide 2.817 22 737 9 3.585
verhoogde schaal
werkloos (**) 7.123 60 1.581 37 8.801
gepensioneerd 1.217 11 288 2 1.518
invalide (**) 4.047 47 1.075 28 5.197
wezenbijslag
wees 4.131 47 1.034 14 5.226
totaal 96.318 605 19.837 240 117.000
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-4
TAB 2011 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) 11.011 4.222 15.233
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden - - -
verhoogde schaal voor invaliden (**) - - -
wezenbijslag - - -
totaal 11.011 4.222 15.233
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-5
TAB 2011 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 179 90 269
wees 9.299 3.320 12.619
werkloos < 6 maanden - 3 3
werkloos > 6 maanden 44 19 63
gepensioneerd 1.232 656 1.888
invalide 257 134 391
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 11.011 4.222 15.233
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-6
TAB 2011 D 9-6