Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2010
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 272.725 260.831 305.070 271.598 15.362 1.125.586
rang 2 195.292 182.440 172.562 52.324 279 602.897
rang 3 71.639 63.707 40.256 4.887 37 180.526
rang 4 22.932 17.385 7.048 412 12 47.789
rang 5 en  hoger 11.141 6.105 1.399 61 - 18.706
totaal 573.729 530.468 526.335 329.282 15.690 1.975.504
TAB 2010 D 10
TAB 2010 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2010
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 946.364 517.326 145.850 34.860 11.924 1.656.324
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 108.860 55.653 23.305 8.758 4.543 201.119
verhoogde schaal voor invaliden (**) 47.218 23.149 9.699 3.770 2.102 85.938
wezenbijslag 23.144 6.769 1.672 401 137 32.123
totaal 1.125.586 602.897 180.526 47.789 18.706 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 7-1
TAB 2010 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2010
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 818.966 465.250 128.374 29.437 9.623 1.451.650
wees 17.775 1.819 447 128 61 20.230
werkloos < 6 maanden 18.247 8.740 3.140 963 451 31.541
werkloos > 6 maanden 57.337 27.806 9.658 3.060 1.272 99.133
gepensioneerd 7.179 1.510 365 99 30 9.183
invalide 26.860 12.201 3.866 1.173 487 44.587
verhoogde schaal
werkloos (**) 103.909 53.940 22.699 8.551 4.444 193.543
gepensioneerd 4.951 1.713 606 207 99 7.576
invalide (**) 47.218 23.149 9.699 3.770 2.102 85.938
wezenbijslag
wees 23.144 6.769 1.672 401 137 32.123
totaal 1.125.586 602.897 180.526 47.789 18.706 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 7-2
TAB 2010 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2010
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 496.245 446.528 429.264 268.597 15.690 1.656.324
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 58.991 55.638 55.189 31.301 - 201.119
verhoogde schaal voor invaliden (**) 16.971 22.837 29.615 16.515 - 85.938
wezenbijslag 1.522 5.465 12.267 12.869 - 32.123
totaal 573.729 530.468 526.335 329.282 15.690 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 8-1
TAB 2010 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2010
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 440.394 396.791 379.170 235.002 293 1.451.650
wees 304 1.514 3.151 2.412 12.849 20.230
werkloos < 6 maanden 12.491 8.774 6.858 3.416 2 31.541
werkloos > 6 maanden 33.370 27.687 23.496 14.499 81 99.133
gepensioneerd 397 891 2.320 3.555 2.020 9.183
invalide 9.289 10.871 14.269 9.713 445 44.587
verhoogde schaal
werkloos (**) 58.573 54.608 52.565 27.797 - 193.543
gepensioneerd 418 1.030 2.624 3.504 - 7.576
invalide (**) 16.971 22.837 29.615 16.515 - 85.938
wezenbijslag
wees 1.522 5.465 12.267 12.869 - 32.123
totaal 573.729 530.468 526.335 329.282 15.690 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 8-2
TAB 2010 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 156.957 2.121 15.142 405 44 3.512 90 178.271
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 17.341 376 2.875 105 12 792 9 21.510
verhoogde schaal voor invaliden (***) 8.990 245 1.780 61 11 706 10 11.803
wezenbijslag 6.365 147 1.035 34 5 310 9 7.905
totaal 189.653 2.889 20.832 605 72 5.320 118 219.489
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-1
TAB 2010 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 139.396 1.747 12.315 317 33 2.697 56 156.561
wees 1.227 31 227 10 2 77 12 1.586
werkloos < 6 maanden 1.931 44 321 8 1 70 - 2.375
werkloos > 6 maanden 7.570 149 1.196 44 4 313 7 9.283
gepensioneerd 1.616 28 188 5 1 51 5 1.894
invalide 5.217 122 895 21 3 304 10 6.572
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.651 358 2.649 99 9 687 7 19.460
gepensioneerd 1.690 18 226 6 3 105 2 2.050
invalide (***) 8.990 245 1.780 61 11 706 10 11.803
wezenbijslag
wees 6.365 147 1.035 34 5 310 9 7.905
totaal 189.653 2.889 20.832 605 72 5.320 118 219.489
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-2
TAB 2010 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 74.279 416 15.468 163 90.326
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 7.780 64 1.916 31 9.791
verhoogde schaal voor invaliden (**) 3.672 34 986 20 4.712
wezenbijslag 3.991 36 918 19 4.964
totaal 89.722 550 19.288 233 109.793
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-3
TAB 2010 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 64.846 343 13.115 137 78.441
wees 618 7 195 6 826
werkloos < 6 maanden 840 11 188 2 1.041
werkloos > 6 maanden 4.120 25 1.064 7 5.216
gepensioneerd 1.361 5 292 3 1.661
invalide 2.494 25 614 8 3.141
verhoogde schaal
werkloos (**) 6.619 53 1.638 27 8.337
gepensioneerd 1.161 11 278 4 1.454
invalide (**) 3.672 34 986 20 4.712
wezenbijslag
wees 3.991 36 918 19 4.964
totaal 89.722 550 19.288 233 109.793
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-4
TAB 2010 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) 11.418 4.272 15.690
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden - - -
verhoogde schaal voor invaliden (**) - - -
wezenbijslag - - -
totaal 11.418 4.272 15.690
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-5
TAB 2010 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 192 101 293
wees 9.543 3.306 12.849
werkloos < 6 maanden - 2 2
werkloos > 6 maanden 57 24 81
gepensioneerd 1.337 683 2.020
invalide 289 156 445
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 11.418 4.272 15.690
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-6
TAB 2010 D 9-6