Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 268.610 257.252 308.234 262.521 15.769 1.112.386
rang 2 191.860 181.832 173.002 49.235 300 596.229
rang 3 70.450 63.782 39.894 4.571 38 178.735
rang 4 22.560 17.369 7.076 373 11 47.389
rang 5 en  hoger 11.158 6.209 1.427 52 - 18.846
totaal 564.638 526.444 529.633 316.752 16.118 1.953.585
TAB 2009 D 10
TAB 2009 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2009
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 939.247 513.680 145.579 34.973 12.129 1.645.608
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 106.581 54.460 22.518 8.484 4.667 196.710
verhoogde schaal voor invaliden (**) 43.614 21.219 8.954 3.506 1.928 79.221
wezenbijslag 22.944 6.870 1.684 426 122 32.046
totaal 1.112.386 596.229 178.735 47.389 18.846 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 7-1
TAB 2009 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2009
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 811.106 460.743 127.789 29.402 9.690 1.438.730
wees 17.710 1.781 445 125 60 20.121
werkloos < 6 maanden 18.720 9.191 3.198 978 456 32.543
werkloos > 6 maanden 58.209 28.467 9.984 3.224 1.379 101.263
gepensioneerd 7.331 1.555 387 108 33 9.414
invalide 26.171 11.943 3.776 1.136 511 43.537
verhoogde schaal
werkloos (**) 101.781 52.781 21.943 8.258 4.553 189.316
gepensioneerd 4.800 1.679 575 226 114 7.394
invalide (**) 43.614 21.219 8.954 3.506 1.928 79.221
wezenbijslag
wees 22.944 6.870 1.684 426 122 32.046
totaal 1.112.386 596.229 178.735 47.389 18.846 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 7-2
TAB 2009 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2009
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 491.607 444.939 433.992 258.952 16.118 1.645.608
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 56.222 55.020 55.359 30.109 - 196.710
verhoogde schaal voor invaliden (**) 15.302 20.900 27.801 15.218 - 79.221
wezenbijslag 1.507 5.585 12.481 12.473 - 32.046
totaal 564.638 526.444 529.633 316.752 16.118 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 8-1
TAB 2009 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2009
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 434.829 394.561 382.562 226.462 316 1.438.730
wees 300 1.459 3.100 2.231 13.031 20.121
werkloos < 6 maanden 12.811 8.972 7.243 3.513 4 32.543
werkloos > 6 maanden 34.137 28.367 24.542 14.128 89 101.263
gepensioneerd 404 923 2.488 3.435 2.164 9.414
invalide 9.126 10.657 14.057 9.183 514 43.537
verhoogde schaal
werkloos (**) 55.812 53.975 52.717 26.812 - 189.316
gepensioneerd 410 1.045 2.642 3.297 - 7.394
invalide (**) 15.302 20.900 27.801 15.218 - 79.221
wezenbijslag
wees 1.507 5.585 12.481 12.473 - 32.046
totaal 564.638 526.444 529.633 316.752 16.118 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 8-2
TAB 2009 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 155.449 1.991 12.496 331 28 3.153 103 173.551
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 17.267 375 2.582 82 7 720 9 21.042
verhoogde schaal voor invaliden (***) 8.602 229 1.552 69 12 622 9 11.095
wezenbijslag 6.416 136 924 28 6 285 7 7.802
totaal 187.734 2.731 17.554 510 53 4.780 128 213.490
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-1
TAB 2009 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 137.801 1.647 10.066 262 22 2.435 64 152.297
wees 1.152 24 207 4 1 79 12 1.479
werkloos < 6 maanden 2.037 55 274 8 2 62 - 2.438
werkloos > 6 maanden 7.737 135 1.039 30 1 256 9 9.207
gepensioneerd 1.633 20 162 3 - 46 7 1.871
invalide 5.089 110 748 24 2 275 11 6.259
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.613 346 2.340 81 7 633 8 19.028
gepensioneerd 1.654 29 242 1 - 87 1 2.014
invalide (***) 8.602 229 1.552 69 12 622 9 11.095
wezenbijslag
wees 6.416 136 924 28 6 285 7 7.802
totaal 187.734 2.731 17.554 510 53 4.780 128 213.490
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-2
TAB 2009 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 71.862 418 12.978 143 85.401
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 7.277 57 1.703 30 9.067
verhoogde schaal voor invaliden (**) 3.203 31 881 8 4.123
wezenbijslag 3.819 40 801 11 4.671
totaal 86.161 546 16.363 192 103.262
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-3
TAB 2009 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 62.749 337 10.966 113 74.165
wees 605 5 138 4 752
werkloos < 6 maanden 872 10 189 4 1.075
werkloos > 6 maanden 4.062 33 815 11 4.921
gepensioneerd 1.268 8 285 3 1.564
invalide 2.306 25 585 8 2.924
verhoogde schaal
werkloos (**) 6.246 48 1.464 26 7.784
gepensioneerd 1.031 9 239 4 1.283
invalide (**) 3.203 31 881 8 4.123
wezenbijslag
wees 3.819 40 801 11 4.671
totaal 86.161 546 16.363 192 103.262
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-4
TAB 2009 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) 11.797 4.321 16.118
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden - - -
verhoogde schaal voor invaliden (**) - - -
wezenbijslag - - -
totaal 11.797 4.321 16.118
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-5
TAB 2009 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 202 114 316
wees 9.732 3.299 13.031
werkloos < 6 maanden 2 2 4
werkloos > 6 maanden 59 30 89
gepensioneerd 1.455 709 2.164
invalide 347 167 514
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 11.797 4.321 16.118
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-6
TAB 2009 D 9-6