Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2008
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 264.454 256.168 311.771 247.896 16.215 1.096.504
rang 2 187.808 182.440 173.235 45.648 310 589.441
rang 3 69.440 64.279 39.762 4.223 41 177.745
rang 4 21.911 17.425 6.933 397 12 46.678
rang 5 en  hoger 10.857 6.290 1.438 59 - 18.644
totaal 554.470 526.602 533.139 298.223 16.578 1.929.012
TAB 2008 D 10
TAB 2008 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2008
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 921.295 505.898 144.311 34.221 11.914 1.617.639
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 111.340 56.582 23.118 8.665 4.728 204.433
verhoogde schaal voor invaliden (**) 41.231 20.142 8.560 3.346 1.874 75.153
wezenbijslag 22.638 6.819 1.756 446 128 31.787
totaal 1.096.504 589.441 177.745 46.678 18.644 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 7-1
TAB 2008 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2008
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 807.143 459.456 128.608 29.458 9.908 1.434.573
wees 17.660 1.738 438 123 59 20.018
werkloos < 6 maanden 14.954 7.135 2.415 708 315 25.527
werkloos > 6 maanden 50.353 24.974 8.933 2.807 1.204 88.271
gepensioneerd 7.120 1.551 380 108 33 9.192
invalide 24.065 11.044 3.537 1.017 395 40.058
verhoogde schaal
werkloos (**) 106.313 54.782 22.468 8.413 4.601 196.577
gepensioneerd 5.027 1.800 650 252 127 7.856
invalide (**) 41.231 20.142 8.560 3.346 1.874 75.153
wezenbijslag
wees 22.638 6.819 1.756 446 128 31.787
totaal 1.096.504 589.441 177.745 46.678 18.644 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 7-2
TAB 2008 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2008
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 481.850 442.593 434.309 242.309 16.578 1.617.639
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 57.193 58.551 58.836 29.853 - 204.433
verhoogde schaal voor invaliden (**) 13.883 19.866 27.157 14.247 - 75.153
wezenbijslag 1.544 5.592 12.837 11.814 - 31.787
totaal 554.470 526.602 533.139 298.223 16.578 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 8-1
TAB 2008 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2008
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 433.748 398.232 388.332 213.896 365 1.434.573
wees 278 1.482 2.974 2.071 13.213 20.018
werkloos < 6 maanden 10.184 7.104 5.684 2.549 6 25.527
werkloos > 6 maanden 29.031 24.852 21.825 12.432 131 88.271
gepensioneerd 389 945 2.471 3.109 2.278 9.192
invalide 8.220 9.978 13.023 8.252 585 40.058
verhoogde schaal
werkloos (**) 56.753 57.425 55.909 26.490 - 196.577
gepensioneerd 440 1.126 2.927 3.363 - 7.856
invalide (**) 13.883 19.866 27.157 14.247 - 75.153
wezenbijslag
wees 1.544 5.592 12.837 11.814 - 31.787
totaal 554.470 526.602 533.139 298.223 16.578 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 8-2
TAB 2008 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 146.980 1.999 12.289 357 13 2.943 82 164.663
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 17.074 383 2.799 95 3 757 13 21.124
verhoogde schaal voor invaliden (***) 8.041 215 1.531 50 3 565 12 10.417
wezenbijslag 6.159 147 882 34 3 278 6 7.509
totaal 178.254 2.744 17.501 536 22 4.543 113 203.713
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-1
TAB 2008 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 131.387 1.681 10.157 297 10 2.332 52 145.916
wees 1.091 27 194 4 - 61 13 1.390
werkloos < 6 maanden 1.471 32 210 3 - 42 1 1.759
werkloos > 6 maanden 6.916 135 879 30 2 221 5 8.188
gepensioneerd 1.484 19 186 3 - 44 5 1.741
invalide 4.631 105 663 20 1 243 6 5.669
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.393 359 2.504 88 3 672 11 19.030
gepensioneerd 1.681 24 295 7 - 85 2 2.094
invalide (***) 8.041 215 1.531 50 3 565 12 10.417
wezenbijslag
wees 6.159 147 882 34 3 278 6 7.509
totaal 178.254 2.744 17.501 536 22 4.543 113 203.713
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-2
TAB 2008 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 65.549 367 11.617 113 77.646
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 7.034 60 1.604 31 8.729
verhoogde schaal voor invaliden (**) 2.928 36 854 12 3.830
wezenbijslag 3.455 37 790 23 4.305
totaal 78.966 500 14.865 179 94.510
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-3
TAB 2008 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 57.619 298 9.966 97 67.980
wees 544 10 126 1 681
werkloos < 6 maanden 648 4 137 1 790
werkloos > 6 maanden 3.478 24 738 4 4.244
gepensioneerd 1.145 3 219 1 1.368
invalide 2.115 28 431 9 2.583
verhoogde schaal
werkloos (**) 5.994 54 1.384 28 7.460
gepensioneerd 1.040 6 220 3 1.269
invalide (**) 2.928 36 854 12 3.830
wezenbijslag
wees 3.455 37 790 23 4.305
totaal 78.966 500 14.865 179 94.510
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-4
TAB 2008 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) 12.199 4.379 16.578
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden - - -
verhoogde schaal voor invaliden (**) - - -
wezenbijslag - - -
totaal 12.199 4.379 16.578
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-5
TAB 2008 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 242 123 365
wees 9.938 3.275 13.213
werkloos < 6 maanden 4 2 6
werkloos > 6 maanden 90 41 131
gepensioneerd 1.532 746 2.278
invalide 393 192 585
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 12.199 4.379 16.578
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-6
TAB 2008 D 9-6