Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 261.093 254.731 315.071 236.645 16.765 1.084.305
rang 2 182.864 182.304 171.966 42.684 411 580.229
rang 3 67.847 64.855 39.548 4.227 65 176.542
rang 4 21.543 17.555 7.049 479 18 46.644
rang 5 en  hoger 10.671 6.413 1.545 148 3 18.780
totaal 544.018 525.858 535.179 284.183 17.262 1.906.500
TAB 2007 D 10
TAB 2007 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2007
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 908.184 495.793 142.528 33.801 11.680 1.591.986
verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden 114.651 58.295 23.984 9.146 5.067 211.143
verhoogde schaal voor invaliden (*) 38.983 19.130 8.156 3.212 1.865 71.346
wezenbijslag 22.487 7.011 1.874 485 168 32.025
totaal 1.084.305 580.229 176.542 46.644 18.780 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 7-1
TAB 2007 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2007
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 799.323 452.476 128.052 29.411 9.823 1.419.085
wees 17.751 1.748 415 115 60 20.089
werkloos < 6 maanden 13.399 6.591 2.374 746 303 23.413
werkloos > 6 maanden 47.972 23.266 8.104 2.521 1.096 82.959
gepensioneerd 7.270 1.580 391 102 35 9.378
invalide 22.469 10.132 3.192 906 363 37.062
verhoogde schaal
werkloos (*) 109.412 56.349 23.232 8.856 4.917 202.766
gepensioneerd 5.239 1.946 752 290 150 8.377
invalide (*) 38.983 19.130 8.156 3.212 1.865 71.346
wezenbijslag
wees 22.487 7.011 1.874 485 168 32.025
totaal 1.084.305 580.229 176.542 46.644 18.780 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 7-2
TAB 2007 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2007
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal 471.561 440.305 434.240 228.618 17.262 1.591.986
verhoogde schaal  voor werklozen (*) en gepensioneerden 57.997 60.828 61.932 30.386 - 211.143
verhoogde schaal voor invaliden (*) 12.901 18.938 25.925 13.582 - 71.346
wezenbijslag 1.559 5.787 13.082 11.597 - 32.025
totaal 544.018 525.858 535.179 284.183 17.262 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 8-1
TAB 2007 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2007
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 427.763 398.991 389.767 202.238 326 1.419.085
wees 289 1.433 2.873 1.917 13.577 20.089
werkloos < 6 maanden 8.957 6.517 5.546 2.385 8 23.413
werkloos > 6 maanden 26.856 23.185 21.110 11.601 207 82.959
gepensioneerd 422 969 2.543 2.930 2.514 9.378
invalide 7.274 9.210 12.401 7.547 630 37.062
verhoogde schaal
werkloos (*) 57.444 59.529 58.705 27.088 - 202.766
gepensioneerd 553 1.299 3.227 3.298 - 8.377
invalide (*) 12.901 18.938 25.925 13.582 - 71.346
wezenbijslag
wees 1.559 5.787 13.082 11.597 - 32.025
totaal 544.018 525.858 535.179 284.183 17.262 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 8-2
TAB 2007 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal 139.201 2.006 12.109 421 46 2.710 87 156.580
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 17.399 445 2.947 146 16 780 15 21.748
verhoogde schaal voor invaliden (**) 7.559 225 1.499 54 11 538 14 9.900
wezenbijslag 6.038 169 915 26 8 264 8 7.428
totaal 170.197 2.845 17.470 647 81 4.292 124 195.656
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-1
TAB 2007 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag
arbeidsprestaties 124.843 1.710 10.071 331 31 2.176 52 139.214
wees 1.066 23 165 10 3 41 11 1.319
werkloos < 6 maanden 1.407 22 202 7 - 35 2 1.675
werkloos > 6 maanden 6.320 139 862 45 9 206 11 7.592
gepensioneerd 1.417 19 145 7 1 51 5 1.645
invalide 4.148 93 664 21 2 201 6 5.135
verhoogde bijslag
werkloos (**) 15.698 424 2.667 104 13 703 13 19.622
gepensioneerd 1.701 21 280 42 3 77 2 2.126
invalide (**) 7.559 225 1.499 54 11 538 14 9.900
wezenbijslag
wees 6.038 169 915 26 8 264 8 7.428
totaal 170.197 2.845 17.470 647 81 4.292 124 195.656
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-2
TAB 2007 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal 59.018 333 12.436 251 72.038
verhoogde schaal  voor werklozen (*) en gepensioneerden 6.740 62 1.799 37 8.638
verhoogde schaal voor invaliden (*) 2.760 38 863 21 3.682
wezenbijslag 3.301 34 808 26 4.169
totaal 71.819 467 15.906 335 88.527
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-3
TAB 2007 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 51.847 282 10.684 211 63.024
wees 473 4 118 3 598
werkloos < 6 maanden 562 4 142 2 710
werkloos > 6 maanden 3.182 22 782 23 4.009
gepensioneerd 1.049 6 229 1 1.285
invalide 1.905 15 481 11 2.412
verhoogde schaal
werkloos (*) 5.824 56 1.555 31 7.466
gepensioneerd 916 6 244 6 1.172
invalide (*) 2.760 38 863 21 3.682
wezenbijslag
wees 3.301 34 808 26 4.169
totaal 71.819 467 15.906 335 88.527
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-4
TAB 2007 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal 12.618 4.644 17.262
verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden - - -
verhoogde schaal voor invaliden (*) - - -
wezenbijslag - - -
totaal 12.618 4.644 17.262
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-5
TAB 2007 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 135 191 326
wees 10.263 3.314 13.577
werkloos < 6 maanden 5 3 8
werkloos > 6 maanden 115 92 207
gepensioneerd 1.672 842 2.514
invalide 428 202 630
verhoogde schaal
werkloos (*) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (*) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 12.618 4.644 17.262
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-6
TAB 2007 D 9-6