Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2006
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 257.018 252.484 315.466 230.711 17.187 1.072.866
rang 2 180.532 182.066 171.188 41.529 422 575.737
rang 3 67.227 64.778 39.642 4.180 65 175.892
rang 4 21.372 17.612 7.295 495 18 46.792
rang 5 en  hoger 10.636 6.730 1.632 145 3 19.146
totaal 536.785 523.670 535.223 277.060 17.695 1.890.433
TAB 2006 D 10
TAB 2006 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2006
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 879.963 489.122 140.926 33.510 11.672 1.555.193
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 120.879 61.413 25.433 9.694 5.423 222.842
verhoogde schaal voor invaliden 37.340 17.915 7.575 3.089 1.874 67.793
wezenbijslag 34.684 7.287 1.958 499 177 44.605
totaal 1.072.866 575.737 175.892 46.792 19.146 1.890.433
TAB 2006 D 7-1
TAB 2006 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2006
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 784.805 446.425 127.157 29.411 10.013 1.397.811
wees 5.505 1.570 351 112 54 7.592
werkloos < 6 maanden 13.513 6.589 2.170 655 314 23.241
werkloos > 6 maanden 48.380 23.593 7.889 2.421 981 83.264
gepensioneerd 7.189 1.557 409 104 41 9.300
invalide 20.571 9.388 2.950 807 269 33.985
verhoogde schaal
werkloos 115.504 59.407 24.667 9.369 5.256 214.203
gepensioneerd 5.375 2.006 766 325 167 8.639
invalide 37.340 17.915 7.575 3.089 1.874 67.793
wezenbijslag
wees 34.684 7.287 1.958 499 177 44.605
totaal 1.072.866 575.737 175.892 46.792 19.146 1.890.433
TAB 2006 D 7-2
TAB 2006 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2006
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal 462.792 435.775 430.586 221.540 4.500 1.555.193
verhoogde schaal  voor werklozen en gepensioneerden 60.660 64.404 66.419 31.143 216 222.842
verhoogde schaal voor invaliden 11.732 17.698 24.803 13.068 492 67.793
wezenbijslag 1.601 5.793 13.415 11.309 12.487 44.605
totaal 536.785 523.670 535.223 277.060 17.695 1.890.433
TAB 2006 D 8-1
TAB 2006 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2006
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 419.892 395.151 386.563 195.882 323 1.397.811
wees 321 1.421 2.775 1.857 1.218 7.592
werkloos < 6 maanden 8.820 6.513 5.486 2.410 12 23.241
werkloos > 6 maanden 26.789 23.154 21.540 11.614 167 83.264
gepensioneerd 405 1.018 2.563 2.843 2.471 9.300
invalide 6.565 8.518 11.659 6.934 309 33.985
verhoogde schaal
werkloos 60.136 63.123 63.047 27.834 63 214.203
gepensioneerd 524 1.281 3.372 3.309 153 8.639
invalide 11.732 17.698 24.803 13.068 492 67.793
wezenbijslag
wees 1.601 5.793 13.415 11.309 12.487 44.605
totaal 536.785 523.670 535.223 277.060 17.695 1.890.433
TAB 2006 D 8-2
TAB 2006 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal 134.119 1.936 12.115 399 18 2.625 77 151.289
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 17.656 480 3.083 113 6 830 15 22.183
verhoogde schaal voor invaliden 7.234 232 1.469 57 5 519 9 9.525
wezenbijslag 5.857 128 933 39 1 243 7 7.208
totaal 164.866 2.776 17.600 608 30 4.217 108 190.205
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
TAB 2006 D 9-1
TAB 2006 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag
arbeidsprestaties 120.287 1.626 10.086 296 16 2.075 46 134.432
wees 1.035 31 163 3 - 45 6 1.283
werkloos < 6 maanden 1.380 30 178 50 - 28 - 1.666
werkloos > 6 maanden 6.235 137 914 28 2 218 13 7.547
gepensioneerd 1.371 14 199 3 - 46 6 1.639
invalide 3.811 98 575 19 - 213 6 4.722
verhoogde bijslag
werkloos 15.977 458 2.777 105 5 750 14 20.086
gepensioneerd 1.679 22 306 8 1 80 1 2.097
invalide 7.234 232 1.469 57 5 519 9 9.525
wezenbijslag
wees 5.857 128 933 39 1 243 7 7.208
totaal 164.866 2.776 17.600 608 30 4.217 108 190.205
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
TAB 2006 D 9-2
TAB 2006 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal 56.985 340 12.812 114 70.251
verhoogde schaal  voor werklozen en gepensioneerden 6.842 52 2.036 30 8.960
verhoogde schaal voor invaliden 2.650 33 837 23 3.543
wezenbijslag 3.174 31 886 10 4.101
totaal 69.651 456 16.571 177 86.855
TAB 2006 D 9-3
TAB 2006 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 50.168 265 10.927 90 61.450
wees 429 10 132 3 574
werkloos < 6 maanden 555 19 169 1 744
werkloos > 6 maanden 3.204 24 826 13 4.067
gepensioneerd 935 7 262 - 1.204
invalide 1.694 15 496 7 2.212
verhoogde schaal
werkloos 5.929 48 1.741 30 7.748
gepensioneerd 913 4 295 - 1.212
invalide 2.650 33 837 23 3.543
wezenbijslag
wees 3.174 31 886 10 4.101
totaal 69.651 456 16.571 177 86.855
TAB 2006 D 9-4
TAB 2006 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal 2.887 1.613 4.500
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 121 95 216
verhoogde schaal voor invaliden 349 143 492
wezenbijslag 9.580 2.907 12.487
totaal 12.937 4.758 17.695
TAB 2006 D 9-5
TAB 2006 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 93 230 323
wees 842 376 1.218
werkloos < 6 maanden 7 5 12
werkloos > 6 maanden 102 65 167
gepensioneerd 1.677 794 2.471
invalide 166 143 309
verhoogde schaal
werkloos 12 51 63
gepensioneerd 109 44 153
invalide 349 143 492
wezenbijslag
wees 9.580 2.907 12.487
totaal 12.937 4.758 17.695
TAB 2006 D 9-6
TAB 2006 D 9-6