Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 253.677 250.234 314.674 225.286 17.611 1.061.482
rang 2 178.446 181.959 169.998 40.951 426 571.780
rang 3 67.082 64.596 40.153 3.998 65 175.894
rang 4 21.111 17.777 7.423 462 19 46.792
rang 5 en  hoger 10.660 6.811 1.705 158 3 19.337
totaal 530.976 521.377 533.953 270.855 18.124 1.875.285
TAB 2005 D 10
TAB 2005 D 10
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2005
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 863.499 482.347 139.543 32.935 11.338 1.529.662
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 126.134 64.614 26.898 10.240 5.923 233.809
verhoogde schaal voor invaliden 36.336 17.453 7.455 3.078 1.888 66.210
wezenbijslag 35.513 7.366 1.998 539 188 45.604
totaal 1.061.482 571.780 175.894 46.792 19.337 1.875.285
TAB 2005 D 7-1
TAB 2005 D 7-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2005
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 770.260 440.248 126.070 29.022 9.830 1.375.430
wees 4.664 1.492 343 107 38 6.644
werkloos < 6 maanden 14.427 7.031 2.263 659 280 24.660
werkloos > 6 maanden 47.358 23.114 7.715 2.276 863 81.326
gepensioneerd 7.282 1.633 429 120 50 9.514
invalide 19.508 8.829 2.723 751 277 32.088
verhoogde schaal
werkloos 120.708 62.546 26.065 9.898 5.731 224.948
gepensioneerd 5.426 2.068 833 342 192 8.861
invalide 36.336 17.453 7.455 3.078 1.888 66.210
wezenbijslag
wees 35.513 7.366 1.998 539 188 45.604
totaal 1.061.482 571.780 175.894 46.792 19.337 1.875.285
TAB 2005 D 7-2
TAB 2005 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2005
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal 452.642 430.894 426.475 215.623 4.028 1.529.662
verhoogde schaal  voor werklozen en gepensioneerden 65.373 67.806 69.269 31.122 239 233.809
verhoogde schaal voor invaliden 11.397 16.842 24.616 12.795 560 66.210
wezenbijslag 1.564 5.835 13.593 11.315 13.297 45.604
totaal 530.976 521.377 533.953 270.855 18.124 1.875.285
TAB 2005 D 8-1
TAB 2005 D 8-1
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2005
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 410.959 390.926 383.086 190.119 340 1.375.430
wees 326 1.326 2.711 1.767 514 6.644
werkloos < 6 maanden 9.273 6.863 5.792 2.724 8 24.660
werkloos > 6 maanden 25.495 22.600 21.325 11.693 213 81.326
gepensioneerd 442 1.070 2.605 2.757 2.640 9.514
invalide 6.147 8.109 10.956 6.563 313 32.088
verhoogde schaal
werkloos 64.821 66.466 65.864 27.734 63 224.948
gepensioneerd 552 1.340 3.405 3.388 176 8.861
invalide 11.397 16.842 24.616 12.795 560 66.210
wezenbijslag
wees 1.564 5.835 13.593 11.315 13.297 45.604
totaal 530.976 521.377 533.953 270.855 18.124 1.875.285
TAB 2005 D 8-2
TAB 2005 D 8-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal 130.328 1.889 11.410 336 12 2.494 78 146.547
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 17.621 482 3.108 113 6 805 14 22.149
verhoogde schaal voor invaliden 6.952 213 1.374 66 3 532 2 9.142
wezenbijslag 5.783 150 922 25 2 255 4 7.141
totaal 160.684 2.734 16.814 540 23 4.086 98 184.979
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
TAB 2005 D 9-1
TAB 2005 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag
arbeidsprestaties 116.568 1.582 9.474 273 10 1.973 50 129.930
wees 962 34 168 5 - 44 5 1.218
werkloos < 6 maanden 1.539 34 199 9 - 30 1 1.812
werkloos > 6 maanden 6.225 134 860 32 1 204 10 7.466
gepensioneerd 1.350 17 165 3 - 44 6 1.585
invalide 3.684 88 544 14 1 199 6 4.536
verhoogde bijslag
werkloos 15.960 455 2.808 106 5 731 12 20.077
gepensioneerd 1.661 27 300 7 1 74 2 2.072
invalide 6.952 213 1.374 66 3 532 2 9.142
wezenbijslag
wees 5.783 150 922 25 2 255 4 7.141
totaal 160.684 2.734 16.814 540 23 4.086 98 184.979
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
TAB 2005 D 9-2
TAB 2005 D 9-2
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal 56.025 309 12.632 110 69.076
verhoogde schaal  voor werklozen en gepensioneerden 6.971 60 1.906 36 8.973
verhoogde schaal voor invaliden 2.696 36 902 19 3.653
wezenbijslag 3.189 32 937 16 4.174
totaal 68.881 437 16.377 181 85.876
TAB 2005 D 9-3
TAB 2005 D 9-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 49.080 252 10.768 89 60.189
wees 430 7 109 3 549
werkloos < 6 maanden 698 10 201 3 912
werkloos > 6 maanden 3.316 29 875 7 4.227
gepensioneerd 942 6 223 1 1.172
invalide 1.559 5 456 7 2.027
verhoogde schaal
werkloos 5.947 57 1.621 32 7.657
gepensioneerd 1.024 3 285 4 1.316
invalide 2.696 36 902 19 3.653
wezenbijslag
wees 3.189 32 937 16 4.174
totaal 68.881 437 16.377 181 85.876
TAB 2005 D 9-4
TAB 2005 D 9-4
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal 2.532 1.496 4.028
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 144 95 239
verhoogde schaal voor invaliden 405 155 560
wezenbijslag 10.349 2.948 13.297
totaal 13.430 4.694 18.124
TAB 2005 D 9-5
TAB 2005 D 9-5
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 105 235 340
wees 333 181 514
werkloos < 6 maanden 5 3 8
werkloos > 6 maanden 126 87 213
gepensioneerd 1.793 847 2.640
invalide 170 143 313
verhoogde schaal
werkloos 15 48 63
gepensioneerd 129 47 176
invalide 405 155 560
wezenbijslag
wees 10.349 2.948 13.297
totaal 13.430 4.694 18.124
TAB 2005 D 9-6
TAB 2005 D 9-6